Örneklik Medresesi Okuma Kitapları Seti  • 180,00₺


  • Ürün Kodu: 9786257855421
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 44
free shipping

₺400,00 ve ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO

shopping_bag

KAPIDA ÖDEME İMKANI

Hazreti Peygamberin İzinde

Tespit edilen 114 ilâhî emir Kur'ân-ı Kerîm'in temel ilke ve prensiplerini tanımlamaktadır. Hz. Peygamber'i (sas) inşa ve ihya eden erdemleri tanımlamaktadır. O'nun izinde yürümek isteyen mutlu ve umutlu kişinin harfiyen uyması gereken erdem ve davranışları tanımlamaktadır. Hulasa ilk insandan son insana dünyayı inşa etme iddiası olan herkesin dikkate alması gereken ilâhî emir/temel ilke/ prensip/ kodları ve erdemleri tanımlamaktadır. O, insanın ve insanlığın hulasasıdır, O, erdemin ve erdemlinin özüdür, O, hakkın ve haklının sözüdür, O, mutluluğun gülümseyen yüzüdür, O, ehli gönlün, ehli dilin nazıdır, O, bağrı yanık âşıkların kalbindeki sızıdır, O, darda kalmış mutsuzların baharıdır, yazıdır, O, muştulanmış gülen yüzün alnındaki yazıdır, O, umudunu erteleyen bahtsızların tezidir, O, gönlü kırık erenlerin ruhundaki sezidir...

SAYFA SAYISI: 245

Nebevi Varisler 12 Süleyman B.Yesar

Nübüvvet silsilesinin son halkası Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) mirasına sahip çıkan âlimler, İslâm’ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İlmî, fikrî, siyasî, askerî vb. alanlarda İslâm dinine farklı açılardan hizmet eden bu şahsiyetler, büyük ve kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Her birinin hayatı farklı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri ve Peygamber vârisleri olan bu şahsiyetlerin sayısı binleri aşmaktadır. Hepsini ayrı ayrı tanıtmak mümkün olmadığından bu şahsiyetlerin okuyucu ile buluşmasının bir başlangıcı olması niyetiyle aralarından seçilen 100 öncüyü anlatan Nebevî Vârisler projesi hayata geçirilmiştir. Nebevî Vâris olarak seçilen isimlerden biri de Süleyman b. Yesâr’dır. Medine’nin yedi büyük âlimini tarif için türetilen Fukahâ-i Seb‘a tanımı içerisinde yer alan Süleyman b. Yesâr, sahâbenin terbiyesinde yetişmiş, bu durum onun fıkhî yönünün öne çıkmasına etki etmiş ve hayatını Medine’de sürdürmüştür. Fukahâ-i Seb‘a’nın diğer fakîhleri gibi vaktinin büyük çoğunluğunu fıkhî meselelere ayırmıştır. İlme verdiği önemle toplumunda kritik bir role sahip olmuştur. Yaptıklarıyla Hz. Peygamber’in vârisi olan Süleyman b. Yesâr, Muhammed Kasım Zaman’ın belirttiği üzere İslâm toplumundaki değişim muhafızları arasında yerini almıştır. İşte elinizdeki bu kitap, Nebevî Vârisler’den Süleyman b. Yesâr’ı incelemektedir.

SAYFA SAYISI: 96

Nebevi Varisler 10 Mücahid B.Cebr

Nübüvvet silsilesinin son halkası Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resûlü’nün (sas) mirasına sahip çıkan âlimler, İslâm’ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İlmî, fikrî, siyasî, askerî vb. alanlarda İslâm dinine farklı açılardan hizmet eden bu şahsiyetler, büyük ve kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Her birinin hayatı farklı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri ve Peygamber vârisleri olan bu şahsiyetlerin sayısı binleri aşmaktadır. Hepsini ayrı ayrı tanıtmak mümkün olmadığından bu şahsiyetlerin okuyucu ile buluşmasının bir başlangıcı olması niyetiyle aralarından seçilen 100 öncüyü anlatan Nebevî Vârisler projesi hayata geçirilmiştir. Nebevî Vâris olarak seçilen isimlerden biri de Mücâhid b. Cebr’dir. Mücâhid, sahâbe ve sonrası arasında köprü vazifesi görmüş bir âlimdir. Onun nebevî vârislik yönüne işaret etmek amacıyla yapılan bu çalışmada Resülullah’ın (sas) izinden giderek ömrünü Kur’ân-ı Kerîm’in anlaşılmasına adadığı, bu yönüyle de erken dönem tefsir faaliyetlerinin öncülerinden olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda Mücâhid’in giriştiği te’vîl anlayışı nakilden tamamen bağımsız olmamıştır. Âyetleri yorumlarken sadece duyduklarını nakletmemiş, giriştiği yorumlama faaliyetiyle tefsir sisteminde öncesinin birikimini aktarmanın yanında aklı öne çıkarması ve re’ye önem vermesi çağdaşları arasında ayırıcı özelliği olmuştur.

SAYFA SAYISI: 125

Yorum Yap

Etiketler: Örneklik Medresesi Okuma Kitaplari Seti, Örneklık Medresesı Okuma Kıtapları Setı, orneklik Medresesi Okuma Kitapları Seti, orneklık Medresesı Okuma Kıtapları Setı