Siyerin Öncüleri Seti (40 Kitap)  • 2.862,00₺

  • 4.770,00₺

free shipping

₺400,00 ve ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO

shopping_bag

KAPIDA ÖDEME İMKANI

Allah sevgisini kazanmanın en yüce yolu Resûlullah’ı (sas) sevmektir. Bu yüzden Resûlullah’a duyulan sevgi ve ilgi, tarih boyunca müslümanları siyere dair çalışmalar yapmaya sevk etmiştir. Hz. Peygamber’in (sas) hayatını ve şahsiyetini konu edinen bu çalışmalar, İslâm tarihinin her döneminde varlığını muhafaza etmiştir. Pek çok âlimin katkısı ile zaman içerisinde zengin bir siyer literatürü teşekkül etmiştir. Siyerin Öncüleri serisi bu çalışmaları kaleme alan âlimlerden bir demeti sizlere sunmayı hedeflemektedir. Seçilen kırk kişi, ilk dönemlerden itibaren Hz. Peygamber’in hayatını en ince ayrıntılarıyla bize sunma gayretini temsil eden kişilerden oluşmaktadır. Asırlara yayılan örnekler, her dönemde siyer yazımının farklı bakış açılarıyla daima canlılığını koruduğunu göstermektedir. Zira onu sevmek, ona ilgi duymak, Allah’ın sevgisini kazanmaktır.
Urve B. Zübeyr; Siyerin Öncüleri 02
(Sayfa Sayısı 116)
İbn Şihâb Ez-Zührî; Siyerin Öncüleri 03 (Sayfa Sayısı 176)
İbn İshak; Siyerin Öncüleri 05 (Sayfa Sayısı 126)
Ma'mer B. Raşit; Siyerin Öncüleri 06 (Sayfa Sayısı 96)
Vâkıdî; Siyerin Öncüleri 08 (Sayfa Sayısı 96)
İbn Hişâm; Siyerin Öncüleri 09 (Sayfa Sayısı 96)
İbn Sa'd; Siyerin Öncüleri 10 (Sayfa Sayısı 112)
Halife B. Hayyat; Siyerin Öncüleri 11 (Sayfa Sayısı 127)
Belâzürî; Siyerin Öncüleri 12 (Sayfa Sayısı 127)
Tirmizî; Siyerin Öncüleri 13 (Sayfa Sayısı 160)
Muhammed B. Cerîr Et-Taberî; Siyerin Öncüleri 14 (Sayfa Sayısı 138)
Ebû Nuaym El-İsfahânî; Siyerin Öncüleri 16 (Sayfa Sayısı 144)
İbn Hazm; Siyerin Öncüleri 17 (Sayfa Sayısı 112)
Beyhakî; Siyerin Öncüleri 18 (Sayfa Sayısı 144)
İbn Abdülber; Siyerin Öncüleri 19 (Sayfa Sayısı 144)
Kâdî İyâz; Siyerin Öncüleri 20 (Sayfa Sayısı 112)
Süheylî; Siyerin Öncüleri 21 (Sayfa Sayısı 126)
Ebül Ferec İbnül Cevzi; Siyerin Öncüleri 22 (Sayfa Sayısı 142)
İzzeddin İbnü'l-Esir; Siyerin Öncüleri 23 (Sayfa Sayısı 143)
Kelâî; Siyerin Öncüleri 24 (Sayfa Sayısı 112)
İbn Seyyidünnâs; Siyerin Öncüleri 25 (Sayfa Sayısı 128)
Zehebî; Siyerin Öncüleri 26 (Sayfa Sayısı 160)
Moğultay B. Kılıç; Siyerin Öncüleri 27 (Sayfa Sayısı 144)
İzzeddin İbn Cemâa; Siyerin Öncüleri 28 (Sayfa Sayısı 144)
Ebü'l- Fida İbn Kesir; Siyerin Öncüleri 29 (Sayfa Sayısı 144)
İbn Habîb El-Halebî; Siyerin Öncüleri 30 (Sayfa Sayısı 125)
Makrîzî; Siyerin Öncüleri 31 (Sayfa Sayısı 126)
Yahyâ B. Ebû Bekir el- Âmirî; Siyerin Öncüleri 32 (Sayfa Sayısı 143)
Şemseddin Es- Sehâvî; Siyerin Öncüleri 33 (Sayfa Sayısı 143)
Süyûtî ; Siyerin Öncüleri 34 (Sayfa Sayısı 158)
Ahmed B. Muhammed El-Kastallânî; Siyerin Öncüleri 35 (Sayfa Sayısı 125)
Şemseddin Eş-Şâmî; Siyerin Öncüleri 36 (Sayfa Sayısı 176)
Şemseddin İbn Tolun; Siyerin Öncüleri 37 (Sayfa Sayısı 125)
Diyârbekrî; Siyerin Öncüleri 38 (Sayfa Sayısı 143)
Nûreddin El-Halebî; Siyerin Öncüleri 39 (Sayfa Sayısı 93)
Muhammed B. Abdülbâkî Ez- Zürkânî; Siyerin Öncüleri 40 (Sayfa Sayısı 93)

Yorum Yap

Yayınevine Ait Diğer Ürünler

Etiketler: Siyerin Öncüleri Seti 40 Kitap), Siyerin Öncüleri Seti (40 Kitap, Sıyerın Öncülerı Setı (40 Kıtap), Siyerin Önculeri Seti (40 Kitap), Siyerin oncüleri Seti (40 Kitap), Sıyerın onculerı Setı 40 Kıtap, Sİyerİn Öncülerİ Setİ (40 Kİtap), Sİyerİn onculerİ Setİ 40 Kİtap