er Ravdül ünüf sireti İbn Hişam ve Süheyli Şerhi 4 Cilt  • 1.267,50₺

  • 1.950,00₺

free shipping

₺300,00 ve ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO

shopping_bag

KAPIDA ÖDEME İMKANI

Temel siyer kaynaklarımızdan olan İbn Hişâm’ın es-Sîre’sinin en önemli şerhlerinden olan Ravdü’l-ünüf’ü, emsalleri içerisinde farklı bir konuma sahip bir eserdir. Ravdü’l-ünüf, klasik bir şerh olmasının ötesinde rivayetle dirayeti birleştirip karşılaştırmalı şerh usulünü ortaya koyan bir çalışmadır. Ravdü’l-ünüf, her ne kadar İbn Hişâm’ın es-Sîre’sinin bir şerhi olsa da orada yer almayan birçok haberi, şiiri ve rivayeti içeren bir şerhtir. Ravdü’l-ünüf, sadece rivayetleri aktaran bir çalışma değil, diğer siyer ve ensâb kitaplarında yer alan rivayetleri birbirleri ile mukayese eden, tahkîk eden ve onlar arasından bazılarını tercih edip, bu tercihlerinin sebeplerini ve delillerini ortaya koyan bir çalışmadır. Ravdü’l-ünüf, rivayetleri tahlil ederken çok ciddi bir şekilde akıl ve mantık süzgecinden geçiren; tarihî olaylar arasındaki irtibatları tespit etmeye çalışan ve kanaatini tarihsel akışa uygun olup olmadığına göre bir değerlendirmeye tabi tutan bir eserdir. Ravdü’l-ünüf, bir konu hakkında görüşünü ortaya koymadan o konu ile alakalı ulaşabildiği bütün rivayetleri toparlamaya çalışan bir şerhtir. Eğer ulaştığı rivayetlerden tam anlamı ile teskin olmazsa kendi görüşünü söylemekten geri durmayan bir çalışmadır. Ravdü’l-Ünüf, kullandığı kaynakları karşılaştırmalı olarak kullanmaya dikkat eden bir çalışmadır. Bir kaynaktan naklettiği rivayeti elinden geldiğince aslî kaynağından teyit ederek kullanmaya özen gösteren bir şerhtir. Ravdü’l-ünüf, bir siyer kitabı olmasına rağmen zaman zaman fıkhî konulara, tarih boyunca çokça tartışılan ruh ve nefis gibi kavramlara, az da olsa kelamî mevzulara yer veren bir çalışmadır. Ravdü’l-ünüf, siyer, tarih ve ensâb konusundaki zengin içeriği ile bir Siyer Ansiklopedisi; şiir, edebiyat ve dil konusundaki tahlillerinden dolayı bir Arap Dili Kamusu, başta fıkıh, hadis, tefsir olmak üzere birçok ilim dalına ait bilgileri isabetle aktarmasından dolayı bir İlimler Külliyatı olmayı hak eden bir çalışmadır.
Teknik Özellikler
orjinaldil Türkçe
sayfasayisi 2942
Yazar İmam Muhaddis Abdurrahman Es- Süheyli

Yorum Yap

Yazara Ait Diğer Ürünler

Yayınevine Ait Diğer Ürünler

Etiketler: er-Ravdül ünüf siret-i İbn Hişam ve Süheyli Şerhi 4 Cilt, erRavdü'l ünüf sireti İbn Hişam ve Süheyli Şerhi 4 Cilt, er-Ravdü'l ünüf siret-i ibn Hişam ve Süheyli Şerhi 4 Cilt, er-Ravdü'l ünüf sıret-ı İbn Hışam ve Süheylı Şerhı 4 Cılt, er-Ravdu'l unuf siret-i İbn Hişam ve Suheyli Şerhi 4 Cilt, er-Ravdü'l ünüf siret-i İbn Hişam ve Süheyli serhi 4 Cilt, er-Ravdü'l ünüf siret-i İbn Hisam ve Süheyli Şerhi 4 Cilt, erRavdul unuf sıretı ıbn Hısam ve Suheylı serhı 4 Cılt, er Ravdül ünüf sireti ibn Hişam ve Süheyli Şerhi 4 Cilt, er Ravdül ünüf sİretİ İbn Hİşam ve Süheylİ Şerhİ 4 Cİlt, er Ravdul unuf sireti İbn Hişam ve Suheyli Şerhi 4 Cilt, er Ravdül ünüf sireti İbn Hişam ve Süheyli serhi 4 Cilt, er Ravdül ünüf sireti İbn Hisam ve Süheyli Şerhi 4 Cilt, er Ravdul unuf sİretİ İbn Hİsam ve Suheylİ serhİ 4 Cİlt