Süfyan Es Sevr;Nebevi Varisler 20  • 45,50₺

  • 70,00₺

free shipping

₺300,00 ve ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO

shopping_bag

KAPIDA ÖDEME İMKANI

Nübüvvet silsilesinin son halkası Hz. Muhammed (sas) ile tamamlanmıştır. Allah Resulü'nün (sas) mirasına sahip çıkan âlimler; İslâm'ı farklı dil, renk ve kültürlere sahip toplumlara anlatma gayretinde olmuştur. İlmi, fikrî, siyasî, askerî vb. alanlarda İslâm dinine farklı açılardan hizmet eden bu şahsiyetler, büyük ve kutlu mirasın günümüze ulaşmasında ve İslâm medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Her birinin hayatı farklı bir örneklik teşkil eden, yaşadıkları asrın öncüleri ve Peygamber vârisleri olan bu şahsiyetlerin sayısı binleri aşmaktadır. Hepsini ayrı ayrı tanıtmak mümkün olmadığından bu şahsiyetlerin okuyucu ile buluşmasının bir başlangıcı olması niyetiyle aralarından seçilen 100 Öncüyü anlatan Nebevî Vârisler Projesi hayata geçirilmiştir.Nebevi Vâris olarak seçilen isimlerden biri de Süfyân es-Sevri'dir. O, Hz. Peygamber'i (sas) yaşamının her safhasında örnek alıp İslâmî ilimlerin temel yapıtaşlarını inşa eden, hayatta olduğu sürece takvası ve ilmi duruşuyla önderlik yapan, tebeu't-tâbiîn döneminde yetişmiş âlimlerdendir. Yaşadığı dönemin en etkili isimlerinden biri olan Süfyân es-Sevri, çağdaşları Ebû Hanife, İmam Şafi ve İmam Malik gibi meşhur âlimler arasında yer almıştır. Onun "Nebevi Vâris" olarak anılmasının en önemli sebeplerinden biri Hz. Peygamber'in (sas) dinî tecrübesini hadis, fıkıh, tefsir ve tasavvuf gibi İslâmî ilimlere aktarması ve bu ilimlerin teşekkülünde kurucu bir rol oynamasıdır. Özellikle hadis ve fıkıh sahasında Hz. Peygamber (sas) ile ashâb-ı kiramın söz, fiil ve İslâm'ı yaşayış şekillerini muhafaza edip sonraki kuşaklara nakletmiş ve bu birikimin ilmî bir alanda öğrenilmesini sağlamıştır.
Teknik Özellikler
orjinaldil Türkçe
sayfasayisi 128
Yazar Ömer Dinçer

Yorum Yap

Yazara Ait Diğer Ürünler

Yayınevine Ait Diğer Ürünler

Etiketler: Nebevi Varisler 20 Süfyan EsSevr, Nebevı Varısler 20 Süfyan Es-Sevr, Nebevi Varisler 20 Sufyan Es-Sevr, Nebevı Varısler 20 Sufyan EsSevr, Süfyan Es SevrNebevi Varisler 20, Süfyan Es Sevr;Nebevİ Varİsler 20, Sufyan Es Sevr;Nebevi Varisler 20, Sufyan Es SevrNebevİ Varİsler 20