Es-Siretü’n-Nebeviyye (Siret-i İbn Hişam) 1-2-3 cilt  • 942,50₺

  • 1.450,00₺

free shipping

₺300,00 ve ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO

shopping_bag

KAPIDA ÖDEME İMKANI

"Fıkıh ve hadisle meşguliyetin tek başına kalbin ıslahı için yeterli olmadığını anladım. Bunların insanda zühd kıssalarıyla ve selef-i salihînin sîretiyle kaynaşması gerekiyordu -ben de bunu yaptım.- Sîretlerin en güzeli ise tabii ki Nebi Efendimiz’in (sas) hayatıdır." (İbnü’l-Cevzî) Kesinlikle sîretlerin en güzeli İki Cihan Serveri Efendimiz’in (sas) sîretidir. Hiç şüphesiz sîret kitaplarının en güzeli de İbn Hişâm’ın Sîret’idir… İbn Hişâm’ın bu kıymetli çalışması, Sîretü İbn İshâk diye de bilinen Kitâbü’l-Mübtede’ ve’l-meb’as ve’l-meğâzî eserinin yeniden tertip edilip düzenlenmiş hâlidir. İbn Hişâm bu kitabını, İbn İshak’ın bilinen en meşhur râvisi Ziyâd b. Abdullah el-Bekkâî’nin nüshasını esas alarak ortaya çıkarmıştır. Başta Kıftî, Zehebî, İbn Kesîr, İbnü’l-İmâd, İbn Hallikân, Sehâvî ve daha nice âlimler bu eseri Hz. Peygamber’in (sas) hayatına dair en sağlam ve en iyi siyer kitabı olarak kabul etmişlerdir. İbn Hişâm, Mısır’da görüştüğü İmâm Şâfiî ile Arap şiiri üzerinde sohbetlerde bulunduğunda dil, şiir ve ensâb ilmi konusunda derinliğini hemen fark eden İmâm Şafiî ondan övgüyle söz etmiştir. Bundan dolayı İbn Hişâm, Arap dili konusunda çok ciddi bir yetkinliği olduğu için eserde yer alan âyet, hadis ve garîb kelimeleri açıklarken çok önemli izahlarda bulunmuştur. Bütün bu izah ve ilaveler, İbn Hişâm’ın bu eserine karşı haklı bir teveccüh ve güven oluşturmuştur. Asırlardır siyer ilminin en temel kaynaklarından biri olarak bugünlere kadar gelmiş, kıyamete kadar da Hz. Peygamber (sas) hakkında kim ne söyleyecekse ilk müracaat edeceği kaynak olma özelliği kazanmıştır. Siyerin temel kaynaklarından olan elinizdeki bu kıymetli eserin Türkçe çevirisi, Arapça orijinaliyle birlikte karşılıklı sayfalar halinde ülkemizde ilk defa bu çalışmada yayınlanmaktadır. Dolayısıyla eser, siyer sevdalılarının alana ait bilgilerini derinleştirirken aynı zamanda Arapçada ileri düzeyde çalışma yapmak isteyenler için de kaynak bir metin olma özelliğini taşımaktadır…
Teknik Özellikler
sayfasayisi 2128
Yazar İbn Hişam

Yorum Yap

Yazara Ait Diğer Ürünler

Yayınevine Ait Diğer Ürünler

Etiketler: es Siretün Nebeviyye Siret-i İbn Hişam 3 Cilt ( Ciltli Sert Kapak ), es Siretü'n Nebeviyye Sireti İbn Hişam 3 Cilt ( Ciltli Sert Kapak ), es Siretü'n Nebeviyye Siret-i İbn Hişam 3 Cilt Ciltli Sert Kapak ), es Siretü'n Nebeviyye Siret-i İbn Hişam 3 Cilt ( Ciltli Sert Kapak, es Siretü'n Nebeviyye Siret-i ibn Hişam 3 Cilt ( Ciltli Sert Kapak ), es Sİretü'n Nebevİyye Sİret-İ İbn Hİşam 3 Cİlt ( Cİltlİ Sert Kapak ), es Siretu'n Nebeviyye Siret-i İbn Hişam 3 Cilt ( Ciltli Sert Kapak ), es Siretü'n Nebeviyye Siret-i İbn Hisam 3 Cilt ( Ciltli Sert Kapak ), es Sİretun Nebevİyye Sİretİ İbn Hİsam 3 Cİlt Cİltlİ Sert Kapak, es Sıretü'n Nebevıyye Sıret-ı İbn Hışam 3 Cılt ( Cıltlı Sert Kapak ), es Sıretun Nebevıyye Sıretı ıbn Hısam 3 Cılt Cıltlı Sert Kapak, EsSiretü’nNebeviyye (Sireti İbn Hişam) 123 cilt, Es-Siretü’n-Nebeviyye Siret-i İbn Hişam) 1-2-3 cilt, Es-Siretü’n-Nebeviyye (Siret-i İbn Hişam 1-2-3 cilt, Es-Siretü’n-Nebeviyye (Siret-i ibn Hişam) 1-2-3 cilt, Es-Sıretü’n-Nebevıyye (Sıret-ı İbn Hışam) 1-2-3 cılt, Es-Siretu’n-Nebeviyye (Siret-i İbn Hişam) 1-2-3 cilt, Es-Siretü’n-Nebeviyye (Siret-i İbn Hisam) 1-2-3 cilt, EsSıretu’nNebevıyye Sıretı ıbn Hısam 123 cılt