Mezhepler Tarihi - Muhammed Ebû Zahra - 9786055822729 - Kitap | siyerkitap.com
Mezhepler Tarihi

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e salat ve selam otsun. Ayrıca onun, hidâyet önderleri olan, yasayı şiarıyla doğru yolu gösteren ve izlerinden gkfier ashabına salat ve selam olsun. 0 ashab ki, Hz. Peygamber (s.a.v.) haklarında şöyle buyurmuştur: Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, doğru yolu bulursunuz. mezhepleri hakkında bir kitap yazmak yönünde, pek çok talep aldım. Anlaşılması güç baz? meselelerin kolaylıkla anlaşılmasını sağlayan, bazı husustan aydınlığa kavuşturan, küttürin kesimin anlamakta zorluk çekmeyeceği ve İslâm mezheplerinin fikri önemini ortaya koyan bir kitap... İslâm mezhepleri, değişik yönelişleri olan bazı türlere ayrılmıştır. Bu türleri, kabaca öç grupta toplayabiliriz:
İtikadi mezhepler
Bunlar, akaid konusunda ihtilâfa düşen mezheplerdir. Ancak bu ihtilâf. ~aka»d«r özüroe değil, cebr ve ihtiyar gibi kelâm âlimlerinin üzerinde ihtilâf ettikleri bazı konutarea cereyan etmiştir. Bununla beraber tüm i'tikâdi mezhepler, İslâm akidesinin özü olan Vahdaniyet (Allah'ın birliği) ilkesi üzerinde ittifak etmişlerdir. Esasen, ehl-î kıbleden olan hk kimsenin bu konuda ihtilâf etmesi mümkün de değildir.
Siyasi mezhepler
Bunlar, halife seçimi gibi konularda ihtilâf eden mezheplerdir. Bu başlık altında, çeşitli gruplara değinecek ve herbirinin metodunu ortaya koymaya çalışacağız.
Fıkhi mezhepler
Bu mezhepler, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, kul ile Rab arasandaîo ibadet ilişkisi hakkında Kitap ve sünnet'ce konan hükümleri açıklayan mezheptedir, lum bu konuları etraflıca anlatmak, birçok kitabın yazılmasını gerektirir. Bu nedenle. Konula^ az e- cz bir şekilde sunmaya gayret ettik. Ancak yine de, bütün bu konulan bir tek bölümde toplamay başaramadık.
Bu yüzden, Birinci Bölüm Siyasi ve İ'tikâdi Mezheplerde ayırmayı uygun bulduk. F*fıi Mezhepler** için de, bu kitabın İkinci Bölüm olan müstakil bir bölüm ayırdık. Başarıya ulaştıran ve doğru yola ileten Allah-u Teâlâ'dır. Her zaman olduğu gibi Allah'tan, biz? başarıya ulaştırmasını diliyoruz. 0 ne iyi mevlâ, ne güzel yardımcıdır!
Muhammed Ebu Zehra

Devamı

Format Kitap
Barkod 9786055822729
Yayın Tarihi 2018-11-19
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 2.Baskı
Sayfa Sayısı 750
Kapak Ciltli
Kağıt 2.Hamur
Boyut 150 X 220
Emeği Geçenler :
Yazar   : Muhammed Ebû Zahra
Çevirmen   : Sıbğatullah Kaya
Ürün Satışta. %35

52.00

Liste Fiyatı : 80.00

Kazancınız : 28.00

Temin Süresi : 2 Gün

Bu üründen 2 adet satılmıştır.