Varlık Nedir?; İslam Filozoflarının Varlık Tasavvuru - Ömer Türker - 9786057949455 - Kitap | siyerkitap.com
Varlık Nedir?; İslam Filozoflarının Varlık Tasavvuru

Kitap Tanıtım Yazısı :
Elinizdeki kitabın amacı, Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Bâcce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, Sühreverdî, Esirüddin el-Ebherî, Kutbüddin er-Râzî ve Molla Lütfi gibi pek çok önemli filozofu bünyesinde barındıran İslâm felsefesi geleneğinin bütün araştırmalarının temelini oluşturan ortak çerçeveyi belirginleştirmektir. Kitapta önce felsefe geleneğinin varlık tasavvuru, ardından da bu tasavvurun kelam ve tasavvuf geleneğine etkisi ele alınmaktadır. Felsefe geleneğinin varlık
tasavvuruna ilişkin anlatılar, varlık kavramının tahlilinden başlayıp varlığın bilimler arasında araştırma konusu şeklinde taksimine uzanan bir anlatım düzeninden oluşmaktadır. Bu varlık tasavvurunun kelam ve tasavvuf geleneklerine etkisinin incelendiği başlıklarda ise felsefenin kelamcı ve mutasavvıflar tarafından nasıl tevarüs edildiği meselesi tartışılmaktadır. (Arka Kapak)

Yazar Hakkında:
1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Mukatil b. Süleyman'ın Tevil Anlayışı başlıklı, erken dönem Kur'an tefsirinin bilgi teorisi açısından teorik çerçevesini inceleyen yüksek lisans tezini tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Seyyid Şerif el-Cürcânî'nin Tevil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri başlıklı doktora tezini tamamladı. 2005 ve 2012 tarihileri arasında İSAM'da araştırmacı olarak çalıştı. 2012'de İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu başlıklı çalışmasıyla doçent oldu. 2017'de İslam'da Metafizik Düşünce başlıklı çalışmasıyla profesör oldu. Nisan 2012'den itibaren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve hâlen bu görevini sürdürmektedir. Çalışmaları, metafizik ve bilgi teorisi üzerine yoğunlaşmıştır.

Devamı

Format Kitap
Barkod 9786057949455
Yayın Tarihi 2021-04-26
Yayın Dili Türkçe
Orjinal Adı Varlık Nedir?; İslam Filozoflarının Varlık Tasavvuru
Baskı Sayısı 2.Baskı
Sayfa Sayısı 184
Kapak Karton
Kağıt Kitap Kağıdı
Boyut 135 X 210
Emeği Geçenler :
Yazar   : Ömer Türker

44.80

Liste Fiyatı : 64.00

Kazancınız : 19.20

Stokta yok
Temin Süresi : 2 Gün