Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Osmanlı’da modernleşme sürecinde toplumun ve tiyatronun nitelikleri yeniden belirlenirken benzer sorunlarla karşılaşan cemaatler, kendi deneyimlerini komedya türü içinde, benzer kurgusal ve estetik özelliklerle sergileyerek sorunlara benzer çözüm önerileri sunarlar. Osmanlı toplumunda cemaatlerin deneyimlerini, kültürlerin etkileşimini, edebiyatların alışverişlerini görmezden gelen bir tarih yazımına karşı on dokuzuncu yüzyıl tiyatro ortamının çeşitliliğini ve zenginliğini keşfetmek için üç farklı cemaatin
49 TRL 70 TRL
Tükendi
On dokuzuncu yüzyılda kullanımı yaygınlaşan ve tarih içinde anlamı, tanımlanış biçimi sürekli değişen duygu kavramı üzerine, sosyoloji, antropoloji, tarih, ekonomi, felsefe, toplumsal cinsiyet alanındaki çalışmalar, duyguların bireysel olmaktan ziyade tarihsel, kültürel, kolektif yönlerini ve kaynaklarını ortaya koymaya başladı. Duy­gularla ne yaptığımız, duyguların bize ne yaptığı; tarih yazımının, siyasi söylemlerin, modernlik deneyiminin, kapitalizmin, kolektif aidiyetlerin, bireysel ilişkilerin, benlik
66.5 TRL 95 TRL
Tükendi
Hayatımızın, çocukluğumuzun belli bir döneminde gerçeküstü fotoğraflarla ilerlemesi ne hoş şey. Orada yer bulabilmek ne büyük bahtiyarlık. Ama aslı olan gerçek hayatın içinde çağıldayan türkülere kulak kabartabilmek. Hayatımıza onlarca öğretmen girdi. Gelip geçtiler dünyamızdan. Her birinin farklı bir izi, farklı bir sesi, nefesi vardı. Her biri kendi dilinde söyledi türküsünü. Bu kitapta işte o türkülerin kendine has sızısına şahit olacak, zaman zaman gülümseyecek zaman zaman hüzünleneceksiniz
24 TRL 32 TRL
Tükendi
İnsanoğlunun yeryüzü imtihanına ilk günden itibaren şahitlik eden Mekke ve çevresi, Kâbe’nin izinde mukaddes belde olarak tarih boyunca değerli olmuştur. Kâbe’ye yönelen her yürek, Hz. İbrahim’in çağrısına cevap vererek mübarek bir yolculuğa çıkmış, hac, meşakkatte arınmayı, sabırda huzuru arayanların seferi olmuştur. Dünyada sadece bir “ yolcu ” olduğumuzu hatırlatan bu eşsiz sefer, İslam’ın temel ibadetlerinden biridir. Şartları taşıyan her Müslüman için haccetmek farzdır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Allah
21 TRL 28 TRL
Tükendi
Oyunlarla Atasözü Kartları - 50 Kart Kitap Açıklaması Aç ayı oynamaz mı? Altın kafese konulan bülbül ne der? Düdüğü kim çalar? Damla Yayınevi olarak, eğlenceli karikatürlerle hazırladığımız atasözü kartları ile atasözlerimizi öğrenmek artık çok kolay! Birbirinden renkli resimler sayesinde atasözlerini çok daha rahat aklınızda tutabileceksiniz! Atasözü kartının ön yüzünde atasözünü anlatan birbirinden eğlenceli karikatürleri, arka yüzünde ise atasözlerinin anlamını ve örnek cümle içinde kullan
36.9 TRL 55.08 TRL
Tükendi
“Bilince çıkarmadığımız her şey hayatta kader olarak karşımıza çıkar.” Carl Gustav Jung Hiddet, kıskançlık, yalan söyleme, hınç, suçlama, açgözlülük… Bu yasak hisler ve davranışlar karanlıkta kalan ve inkâr ettiğimiz tarafımızdan yani kişisel gölgemizden ortaya çıkar. Herkesin bir gölgesi vardır ve bilinçli yaşamında birey ona ne kadar az yer verirse gölge o denli karanlık ve yoğun olur. Birisine karşı açıklanamaz bir antipati hissettiğimizde, kendimizde uzun süre gömülü kalmış, kabul edilemez bir özellik
112.5 TRL 150 TRL
Tükendi
Aromaterapide kullanılan uçucu yağların kişinin ruh halini, davranışını ve üretkenliğini değiştirebileceği yıllar içinde bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 19’uncu yüzyıl başlarında Fransız hekimlerin hastalıkların tedavisindeki potansiyelini fark etmesiyle uçucu yağlar, tıbbi amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde hastalıkların tedavisinde, sağlığın sürdürülmesinde ve hastalıklardan korunmada doğal kaynaklı ilaç hammaddelerinin ve onlardan elde edilen doğal bileşiklerin önemli bir yere sahip olduğu gö
70 TRL 100 TRL
Tükendi
Suriyeliler Her Yerde! Yerliler ve Göçmenler Kitap Açıklaması “Kendi şehrimizde yabancı hale geldik...” “Kilis’te daha bugünden Türkler azınlık Suriyeliler çoğunluktadır...” “İşimizi çaldılar...” “Vergi vermeden yaşıyorlar...” “Hastanelerde Suriyelilerden geçilmiyor diyorlar...” “Bunlar içimize bir virüs gibi girdiler. Bizim toplumsal dokumuzu kanser ettiler...” 2011’deki iç savaştan sonra Türkiye’ye sığınan Suriyeli göçmenler, iç siyasetin yüksek tansiyonlu bir konusu haline ge
40 TRL 50 TRL
Tükendi
Eleştirel Psikoloji - Yaklaşımlar Gündemler Tartışmalar Kitap Açıklaması Psikoloji, yakın zamanda sosyal teorinin özellikle canlı bir alanı. Bunu kendi içinde güçlü bir eleştirel yaklaşımın gelişmesine ve bununla da ilintili olarak farklı bilgi ve kuram alanlarıyla etkileşime girmesine borçlu. Bu derleme, bu zihin açıcı literatüre geniş bir bakış açısı sunuyor. Eleştirel Psikoloji derlemesindeki yazılar, kurama ve yönteme eğiliyor; eleştirel yaklaşımların ve eleştirel gündemle
111.2 TRL 139 TRL
Tükendi
Cüzün içerisinde bulunan sureler: Yâsîn Tebâreke Amme Rahmân Vâkı'a Fetih Kıyâme
14 TRL 20 TRL
Tükendi
Louie Etkinlik Dizisi Seti-4 Kitap Takım Kitap Açıklaması Louie, birbirinden güzel etkinlik kitaplarıyla çocukları eğlenceye davet ediyor. Çizim, boyama, fark bulmaca, tamamlama ve daha pek çok etkinliğin bulunduğu bu seti, okul öncesi çağındaki çocuklar çok sevecek!
26 TRL 40 TRL
Tükendi
Mini Cevşen
7 TRL 10 TRL
Tükendi
Risale i Nur Külliyatı İndeks ve Fihristi Büyük Boy Nesil Yayınları İki ciltlik Risale-i Nur Külliyatı ile ilgili olarak yapılan yeni düzenlemenin son halkasını teşkil etmektedir.Kullanım kolaylığı bakımından ayrı bir cilt halinde planlanan bu çalışmada, Risale-i Nur Külliyatı, çeşitli yönlerden tanzim ve tertibe tabi tutulmuş ve okuyucuya azami kolaylığın sağlanması hedef alınmıştır.
140 TRL 200 TRL
Tükendi
“Hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümet-i Cumhuriyenin mebusları ve erkânlarının ellerinde mühim risaleleri, iki, üçü müstesna olarak serbest geziyorlardı. İnşaallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurları mahpuslara, ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.”
35 TRL 50 TRL
Tükendi
Öğretim teknikleri arasında sayılan soru-cevap tarzının klasik eserlerimizdeki karşılığı kısaca fenkale veya fenkuledir. ‘Fenkale’; fe-in kulte kultu (şöyle sorarsan, ben de böyle cevap veririm), ‘fenkule’ ise; fe-in kîle kultu (Şöyle sorulursa ben de böyle cevap veririm) ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Bu tarzda yazar, işlediği konuyla ilgili mevcut veya muhtemel soruları sorup cevaplarını vererek eserini tamamlar. Elinizdeki eserde de yazarlar, HADÎS alanıyla ilgili mevcut veya muhtemel soruları sormuş v
77 TRL 110 TRL
Tükendi
Açıklama İslam ümmetinin kahir ekseriyeti tarafından kabul görmüş iki büyük hadis aliminin, en güvenilir kaynaklardan en sahih hadisleri derledikleri iki dev eserin ittifakla sahih kabul ettikleri hadislerin derlemesi. Bu muhteşem eser içerisinde okuyacağınız hadisler güvenilir ve doğru sözlü insanların en güvenilir ve en doğru sözlü Nebi'den (sav) naklettikleri hadislerdir. Sonradan tespit edilen 90 hadis ilavesi ve Muhammed Fuad Abdulbaki'nin derlemesiyle bu muteşem eser Şehadet Kitap farkıyla sizlerle..
68.25 TRL 105 TRL
Tükendi
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi, fetihten sonra şehrin baş camii, Ayasofya… Her iki dönemde de ilâhî lütuflara mazhar bir mimârî dehânın neticesi olarak görülen bu mukaddes yapının etrafında teşekkül eden zengin menâkıb kültürü, asırlar boyunca aktarılagelmiştir. Bu inanışın bir sonucu olarak Ayasofya, Bizans devrinin halk inanış ve efsanelerinde büyük bir yer tuttuğu gibi Türk devrinde de bir kısmı Bizans’tan aktarılmış, bir kısmı ise yeniden doğmuş birçok rivayet ve efsanenin kon
139.3 TRL 199 TRL
Tükendi
Müellif el-Hakim es-Semerkandi Hanefi ve ilk dönem Maturidi alimlerindendir.Eseri “es-Sevadü’l-azam” Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat maturidiye mezhebinin başlangıç devri eserlerinin önemli örneklerinden biri olup yazıldığı dönemde Samaniler’in resmi akidesi kabul edilmiş ve bölgedeki medreselerde hatta osmanlılardan günümüze kadar bütün medreselerde ders kitabı olarak okutula gelmiştir.”Müslümanların oluşturduğu büyük cemaat, çoğunluk” anlamına gelen eser yani “es-Sevadü’l-Azam” altmış iki ana başlıktan oluşmakta
108 TRL 180 TRL
Tükendi
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1