Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Ehl-i Sünnet ve El-Cemaat İtikadı
Öyle kelime ve kavramlar vardır ki: Onları defalarca tekrar etseniz bile her tekrar edişinizde yeni şeyler öğrendiğinizi fark edersiniz. İstisnalar olmakla birlikte genel kaide şudur: Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Bu kitap, bir hatırlama, bir bilgi tazeleme ve yılların verdiği eğitim ve birikime dayanarak itikad konularını izah etmek manasında bir maksatla hazırlanmıştır. Bir hatırlama olup belki de bilinen esasların farklı açıdan sistematik halidir.
20.8 TRL 32 TRL
Bilindiği gibi Kur'an'ın en büyük mucizevi yönlerinden biriside çok kısa ifadelerle çok manaları ihtiva etmesidir. İşte Asr Suresi bu hakikati en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Hiçbir şey inmeseydi Asr suresi insanlara kâfi gelirdi. Filhakika Allah (c.c.) Asr süresindeki üç kısa ayetinde evvela imandan, Salih amellerden ve birbirine hak ve sabrı tavsiye etmek vazifesinin, insanların hakiki bir hüsran içinde olacaklarını beyan buyurduktan sonra onların her şeyden evvel iman, kanaat, karakter sahibi olmala
18.5 TRL
 %  30
Nuh'un Gemisindeki Gençler
İmam Hatip nesli artık biliyor ki, ümmet coğrafyasındaki dertlerimiz birbirinden farklı değil. Bunu ellerimiz birbirine uzandıkça daha iyi anlıyoruz. Yani derdimiz de, mücadelemiz de müşterek; bilinçlenme ve gelecek yürüyüşümüz de... İmam Hatip nesli elinden tuttuğumuz çocuğumuz, kardeşimiz, geleceğimiz. Derdimiz; öncülere, sabikuna ulaşabilmek. Asım'ın Nesliyle, Kur'an Nesliyle, Diriliş Nesliyle bütünleşecek imanlı bir nesil. Karanlıktan aydınlığa yürüyüşümüz bir ibadet; ibadetimiz, iki düny
9.8 TRL 14 TRL
 %  35
Dinin Hikmeti
Meşrep ve mezhebini dinin aslı gibi algılayıp kendinden olmayana hayat hakkı tanımayan, hayatı tek cepheden görmeye alışan, her şeyi siyah ve beyaz gören; hoşgörünün, müsamahanın olmadığı bir devirde yazar, hiç kimsenin dinin bir cephesini gereğinden fazla genişletip ileri sürmemesini delilleriyle izah etmektedir. Dengelerin kurulması, dini bir bütün olarak ele alınması, Allah'ın kelamı neyin üzerinde ne kadar durmuşsa, bize neyi nasıl tavsiye etmişse ona uymamızı belirtmektedir. Bu kitap, Müslümanlar arası
15.6 TRL 24 TRL
 %  35
Yüce Kur'an'ın İnsanlığa Mesajı; Kur'an'ı Kerim Meali
Siyer yayınları önemli bir eseri yayınlamanın sevinci içerisinde. Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı anlamak, anlamak için gayret göstermek her mü'minin en önemli vazifesidir. son vahyin ilk muhatapları Arap ve onlara kendi içlerinden gönderilen son peygamberin de adetullah üzere Arap olmasından ötürü ayrıca Arap dilinin mesajı iletme konusunda imkanların fazla olduğu için Kur'an Arapça nazil oldu. hal böyle olunca farklı milletler Kur'an'ı anlamak için kendi dillerinetercümeler yapmaya başladılar. türkçemizdede
21.07 TRL 32.41 TRL
Tükendi
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1