Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 18 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Yakın bir zamana kadar tarihçiler geçmişe 19 yüzyılın standartlarıyla yaklaştılar. Fakat küreselleşme bilme biçimlerimizi temelinden değiştirdi. Artık ulusları izole birimler olarak çalışmak ya da dünya tarihini Batı merkezli okumak mümkün değildir. Bu kitap, dünyanın bağlantılılığından yola çıkan ve disiplinin yerleşik kabullerine meydan okuyan küresel tarihin, dinamik ve yaratıcı bir alan olarak ortaya çıkışını inceliyor. Bu yeni yaklaşımın kapsamlı bir değerlendirmesini sunan Küresel Tarih Nedir? tarih d
54.4 TRL 80 TRL
Tükendi
Bir kimsenin hanesinden bir cenaze çıkarsa vay o biçarenin haline. Zira cenaze çıkan hanenin sahibi her ne kadar fakir olsa da yine müridi olduğu imamın ne kadar müridi cümlesini davet ederek yedi gün devamlı yedirilmiş. Artık o biçare adam kendi derdine mi yansın, yoksa müridi olduğu imamın müritlerini mi doyursun. Zavallı adam her gün ancak beş on kuruş ekmek parası kazanıp idare ederken onbin kuruş borç altına girermiş ve senelerce o borcu ödeyemezmiş. Yukarıdaki alıntıdan da hareketle 19. yüzyılın ikinc
11.7 TRL 18 TRL
Tükendi
Tarihe göz atan herkes "Kudüs'ün İslam ümmetinin gücünün ve zayıflığının kıstası" olduğunu görür. Kutsal şehrin işgali, ümmetin zayıflığının ve dağılmışlığının sonucudur. Yukarıda söylediğimiz gibi Kudüs'ün yönetimini elinde bulundurmak güç göstergesidir. İslam ümmetinin güçlü olduğu her dönemde Kudüs, Müslümanların yönetimine girmiş; ümmetin zayıfladığı zamanlarda yabancılar bu şehre göz dikmişlerdir. Kutsal şehir eskiden olduğu gibi günümüzde de pek çok kimsenin arzuyla sahip olmak istediği bir yerdir. Ta
31.2 TRL 48 TRL
Tükendi
Dünya tarihinde önemli bir yeri olan Afrika kıtası İslam dininin bu kıta yerlileri arasında yayılmaya başlamasıyla birlikte yeni bir kimliğe kavuştu. Artık Fenikeliler, Vandallar, Romalılar ve Bizanslılar gibi kıta dışından gelen yabancı güçlerin yerini Kuzey Afrika'da Araplarla kardeş olup birlikte mücadele eden Berberiler, Büyük Sahra çöllerinde Tevarıklar (Tuaregler), Batı Afrika'da birbiri ardına hüküm süren güçlü imparatorluklarıyla kendilerinden bahsettiren Malililer, Kano ve Sokoto'da sultanlıklar ku
18.06 TRL 27.78 TRL
Tükendi
"...Ağarmış ihtiyar Kafkas, selâm sana, senin dağların için ben yabancı değilim. Çocukluğumda o dağlar bir ana gibi beni kucaklarında taşıdılar ve senin göklerine kavuşturdular... Sen güzelsin ey özgürlüğün görkemli ülkesi, benim görkemli kafkasım. Ben seni, senin evlâtlarını ve onların savaşçı özelliklerini, senin fırtınalarının mucizevî görüntülerini ve onların mağaralardaki ve gece bekçileri gibi görünen yalçın kayalardaki yankılarını, güneşin doğması ile yaldızlanan derelerini, cennet ve gök çiçekleri g
40.3 TRL 62 TRL
Tükendi
"...ağarmış ihtiyar Kafkas, selâm sana, senin dağların için ben yabancı değilim. Çocukluğumda o dağlar bir ana gibi beni kucaklarında taşıdılar ve senin göklerine kavuşturdular... Sen güzelsin ey özgürlüğün görkemli ülkesi, benim görkemli kafkasım. Ben seni, senin evlâtlarını ve onların savaşçı özelliklerini, senin fırtınalarının mucizevî görüntülerini ve onların mağaralardaki ve gece bekçileri gibi görünen yalçın kayalardaki yankılarını, güneşin doğması ile yaldızlanan derelerini, cennet ve gök çiçekleri g
23.4 TRL 36 TRL
Tükendi
Kâbe tüm Müslümanların günde beş vakit yöneldikleri en kutsal mekân. Beytullah, yani Allah´ın Evi. İlk mabed. Kâbe etrafında kurulan şehir ise Mekke. Bu yüzden Mekke insanlık tarihi boyunca hep var olageldi. Geçmişten günümüze insanların uğrak yerlerinden birisi oldu. Mekke´yi bu kadar değerli kılan özellikler nelerdi? Kur´an´da hangi isimlerle anıldı? Resulüllah (a.s.m.) ona olan muhabbetini hangi ifadelerle dile getirdi? Kâbe ilk olarak ne zaman, kim tarafından inşa edildi? İnsanlık tarihi boyunca neler y
5.19 TRL 7.41 TRL
Tükendi
İslam coğrafyasının muzlum halklarından olan Patani´nin direnişi bilinmeye değer bir özgürlük mücadelesi. Bu yüzden bu çalışmada bizlere ismen çok uzak kalmış bu halkın direniş serüveni konu edinildi. Yıllar süren direniş sürecinde Patanililerin elde etmek istedikleri şey ise Tayland tarafnıdan Malay-Müslüman kimliklerinin kabul edilmesi. Bundaki ısrarlarının sebebi ise Güneydoğu Asya´da bir zamanlar var olan güçlü bir İslam krallığının varisleri olmaları.
17.68 TRL 26 TRL
Tükendi
Tarih boyunca istenmeyen dini grupların sığınağı olan ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Lübnan toprakları, son iki yüzyıldır iç savaşların gölgesinde. Bu topraklara göz diken yabancı güçler, etnik ve dini mücadelelerle Lübnan kazanının altına birbiri ardına odun atmakta, mücadeleyi kızıştırmakta.. Bu yabancı güçler, kah 19 . yüzylılda Şark Meselesi´ni çözmeye gelen Fransa, İngiltere ve Rusya, kah iç savaş ile birlikte Suriye ve İsrail, kah son dönemde Büyük Ortadoğu Projesi´nin mimarı ABD ve ortağ
13.6 TRL 20 TRL
Tükendi
Kovosa.. 1389´dan beri hiç unutmadığımız, Şehit Padişah Murat Hüdavendigar´ın yadigarı, zihinlerimizde her dem taze bir coğrafya Kosova. Osmanlı´nın sadık tebaası Arnavutların binlerce yıllık yuvası Kosova. Osmanlı yönetimi sonrası 1913 Londra Konferansı ile bir bilinmezin içine düştü-düşürüldü. Her iki dünya savaşı ardından asla kabul etmedikleri bir işgali yaşadılar. Arnavutuyla, Boşnağıyla, Türküyle gözü dönmüş canilerin hedefi oldular. Katliamlar, sürgünler ve asimilasyon politikaları artarda geldi. Y
13.6 TRL 20 TRL
Tükendi
Bu kitap, Doğu Karadeniz kıyısında yer alan ve bugün vahşi bir şehirleşmenin pençesinde , tarihi dokularını kaybetmiş olan iki ilçe merkezinin , Bulancak ve Pirazizin tarihi süreçteki gelişimini ortaya koymak ve genel olarak bu kıyı kesimdeki kasabaların kuruluş ve inkişaf safhalarının nasıl olduğu sorusuna cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır.
15.05 TRL 23.15 TRL
Tükendi
71 yıl SSCB´nin parçası olarak varlığını sürdüren Azerbaycan, 1991´de bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık, Azerbaycan´ın 1918´de de elde ettiği, ancak Kızıl Ordu´nun müdahalesiyle kaybettiği bir haktı. O dönemdeki bağımsızlık ruhunun tekrar canlanmasıyla ülke yeni bir sürece girdi. Genç Cumhuriyet, günümüze değin bir taraftan komünist dönemden kalma ekonomik,siyasi ve sosyal sorunlarla mücadele etmeye çalışırken; diğer taraftan uluslararası toplumda kendisine bir yer edinmeye çalışıyor. Bilhassa bağımsızl
13.6 TRL 20 TRL
Tükendi
Halkın büyük çoğunluğunun din adamlarından nefret etmelerinden dolayı İsrail´de dini akımlar, laikliğin baskısı altında zorluklarla karşılaşmakta ve bu nedenle söylemlerini "Modern Toplum"un değerlerine uygun olarak biçimlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu çabanın sonucunda, geçen süre içinde, İsrail´de dini akımlar, bir yandan siyasi alanda, diğer yandan halk ve toplum tabakaları içinde gücünü giderek arttırmaktadırlar. Siyaset alanında ve siyasi kararların alınmasında etkinliklerini göstermek ve varlıklarını
14.96 TRL 22 TRL
Tükendi
Osmanlı Devleti 1839 tarihli Tanzimat Fermanı´ndan sonra eğitim, maliye ve ekonomi alanlarında Avrupa ile arasındaki farkı kapatmak için birtakım düzenlemelere başvururken, Uzakdoğu´da Japonya Meiji yönetimiyle birlikte büyük ekonomik ve sosyal ilerlemeye girmiş ve 1890´lı yılların başında bir güç hâlini almıştı. Japonya´nın yeni ve güçlü bir dünya ülkesi konumuna yükselmesi Osmanlı aydınlarının dikkatinden kaçmamıştı. Böylece Japonya ve Japonlara karşı Osmanlı basın edebiyatında yakın bir ilgi doğmuştu.
24.38 TRL 37.5 TRL
Tükendi
ARKA KAPAK Bizanslılara göre Konstantinopolis, Hz. İsa ve Meryemin koruması altında iken, Osmanlılar nezdinde Hz. Muhammedin İslamın mutlak galebesinin bir nişanı olarak fethini müjdelediği şehirdir. 1453te Osmanlı ordularının şehre girişi Konstantinopolis için yeni bir devrin başlangıcı olacak, İstanbulu payitaht ilan eden Fatih, Konstantinden sonra şehrin ikinci kurucusu sayılacaktır. Elinizdeki kitap bir İstanbul tarihi değildir. Şehre ait zenginliklerin ve güzelliklerin elverdiğince makaleler bazında
68 TRL 100 TRL
Tükendi
Hz. Mevlânâ buyuruyor: Uzun söz, maksadını anlatamayan sözdür!.. Yazar Vedat Ali Özkan Kayacı, yukarıdaki önemli prensibi ana düstûr edinerek, birbirinden çok farklı mevzûlarda fikir ve kanaâtlerini serdediyor...
17.68 TRL 26 TRL
Tükendi
Bu çalışma, bir yanda sıcak denizlere açılan bir kapı, diğer yanda Asyanın kalbi konumundaki Afganistan ve onun, tarihin birçok döneminde yoksulluk içinde yaşayan halkını anlatıyor.
13.6 TRL 20 TRL
Tükendi
Evet Ben bir bilgeyim! Bilgelik ne mi?! Hemen onu da söyleyeyim Yaşadıklarını düşünmek Düşündüklerini yaşamak!..
9.52 TRL 14 TRL
Tükendi
Toplam 18 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1