Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 7 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  35
Can Veren Pervaneler 1
Divan Edebiyatı, geçmiş kültürümüzün eşsiz ve engin hazinelerinden biridir. Divan edebiyatını anlarsak kültürümüzü, neler kaybettiğimizi ve neleri kazanabileceğimizi çok daha iyi anlarız. İşte bu eser bu konuda tam bir rehber. Can Veren Pervaneler unutulmaya yüz tutmuş muhteşem mirasımız Divan Edebiyatı'nı küllerinden yeniden doğurmaya namzet ve okuyan herkese can verecek bir eser Bir sebeple o kadar iltifat ettiği şair Bâkî'ye öfkelenen Kanuni merhum, şiir kudretini konuşturarak onu memleketine sürgün yön
19.5 TRL 30 TRL
 %  35
Can Veren Pervaneler 3
Sevgili Peygamberimizin âşıkları, O'nun güzel ahlakını asırlar boyunca saf, temiz hislerle kaleme aldıkları; mana içinde mana yüklü beyitlerle, kıtalarla anlattılar. Eskiden olduğu gibi bugün de, yarın da bu aşk, bu muhabbet hiç bitmeyecek. Edebiyatımızın ilk öncülerinden günümüze kadar gelmiş, geçmiş söz ustalarının eserlerinden seçilen çok hususi numuneler bu kitapta paylaşılarak; istikbâlimizin ümidi evlatlarımıza bu hususta destek olmak amaçlandı. Bu vesileyle, bu müstesna eserlerin sahipleri bir daha h
16.9 TRL 26 TRL
 %  30
Sünni-İrfani Geleneğin 14. Yüzyıl Temsilcisi Aşık Paşa ve Türkçe Mesnevisi; Garibname Üzerine İncelemeler
Âşık Paşa, 14. yüzyıl irfânî geleneğin en önemli isimleri arasındadır. Dedesi, Anadolu Türk-İslâm kültür tarihinde önemli yeri olan Türkmen Babası Baba İlyas el-Horasânî'dir. Âşık Paşa, Anadolu'da siyâsî faaliyetlerde aktif rol alan Karamanoğlu Beyliği'nin kuruluşunda etkili olan Muhlis Paşa'nın ise oğludur. Âşık, dedesi Baba İlyas ile birlikte Anadolu'ya gelen Şeyh Osman'ın gözetiminde yetişmiş ve onun kızı ile evlenmiştir. Meşhur sûfî-şâir Elvan Çelebi bu evlilikten doğmuştur. Osmanlı Tarihçisi Âşıkpaşazâ
18.2 TRL 26 TRL
 %  35
Yunus Emre; Gezgin ile Pervane
Ölüm, o hüzünlü bağçe, gel gör ki ölüm ona yakışmıyor. Son akşam senden bahsettik. ?Yunus seni çok seviyor,' dedi. Söylediklerinize inanmayı ne kadar istiyorum bir bilseniz, dedim. ?Evham hastalıktır,' dedi. ?Sabra ve duaya sarıl.' Beni sevse bunu bir kez olsun fısıldamaz mı? Deyince güldü bana. ?Sevemek sessizliktir,bağırarak sevilmez,'demişti. Odun olup yanmayınca, ateşe girip kor olmayınca, Örse sürülüp dövülmeyince kıvama gelinmiyormuş. Vah sana miskin Yunus!... Yanmadan, pişmeden, Erimeden ne kolay
22.75 TRL 35 TRL
 %  35
Can Veren Pervaneler 2; Gönülden Gönüllere Esintiler
Kim gidici değil ki... Biz de gideceğiz ve buluştuğum zaman ?sizi alkışladılar efendim diyeceğim. Önce Nabi'ye, sonra Şeyh Galib'e ve dahi Baki'ye... Evet onları sizler adına selamlayacağım. Gösterdiğiniz iltifatı bir postacı gibi taşıyacağım. Yaptığımız iş eskilerin tabiri ile ?nakilane asar, raviyane ahbar olmaktır. Türkçeden Türkçeye çevirirsek eserleri nakletmek, haberleri rivayet etmek... Araya da girmemek şartıyla tabii... Çerağ-ı meclisi pervane yane yane arar Murad ü matlabı süziş değilse ya ne a
16.9 TRL 26 TRL
 %  35
Yunus Emre Divanı
Asırlar boyu gönüllerde yaşayan, ilahileri mevlidlerde coşkuyla okunup mısraları hatiplere destek olan Yunus Emre, milletlerarası bir şahsiyettir. Bütün dünya, her millet onu bağrına basmıştır. Herkes ondan örnekler vermiştir. Herkes ona bakmıştır. Fakat bu bakışlar daima tek yanlı olmuştur. Dar bir görüşle bakanlar, Yunus´umuzu bütün cephesiyle kavrayamamışlardır. Hatta bazıları, Yunus´u İslâm dairesinden çıkarıp hümanist bir çevreye nakletme gafletinde bulunmuştur. Anadolu´muzun bağrında
0 TRL 0 TRL
Tükendi
Padişahın biri günün birinde bir şeyhe: Ey şeyh, benden bir şey dile! dedi. Şeyh cevap verdi: Ey padişah! Bana bunu söylemekten haya etmiyor musun? Hele önce biraz yüksel de öyle konuş. Benim iki kölem var ki, onlar basit kimseler oldukları halde sana hükmederler. Padişah, dervişin bu karşılığına çok kızdı. Ey şeyh! dedi. Bu nasıl bir sözdür? Kim bana emredebilir, hükmedebilirmiş, söyle bakalım hele! Şeyh gülümseyerek cevap verdi: Sana hükmeden kölelerimden biri öfke, diğeri de şehvettir.
4.63 TRL
Tükendi
Toplam 7 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1