Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 216 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3
Kıymetli okurlarımız Prof. Dr. Yusuf Karadavî hocamızın konferans serisi olarak yayınladığımız bu seti okurken aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz. 1. Bu seri farklı yerlerde yapılan konferans konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. 2. Bu seri müstakil bir telif olmadığı için kitap formatında giriş-gelişme ve sonuç olarak tanzim edilmemiştir. 3. Konferans esnasında tabidir ki, konuşmalar irticali olur. Bundan dolayı bazen aynı veya benzer cümlelerin tekrar edildiği olmuştur. 4. Kitaptaki başlıklar
30.55 TRL 47 TRL
Tükendi
Kıymetli okurlarımız Prof. Dr. Yusuf Karadavî hocamızın konferans serisi olarak yayınladığımız bu seti okurken aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz. 1. Bu seri farklı yerlerde yapılan konferans konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. 2. Bu seri müstakil bir telif olmadığı için kitap formatında giriş-gelişme ve sonuç olarak tanzim edilmemiştir. 3. Konferans esnasında tabidir ki, konuşmalar irticali olur. Bundan dolayı bazen aynı veya benzer cümlelerin tekrar edildiği olmuştur. 4. Kitaptaki başlıklar
30.55 TRL 47 TRL
Tükendi
Kıymetli okurlarımız Prof. Dr. Yusuf Karadavî hocamızın konferans serisi olarak yayınladığımız bu seti okurken aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz. 1. Bu seri farklı yerlerde yapılan konferans konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. 2. Bu seri müstakil bir telif olmadığı için kitap formatında giriş-gelişme ve sonuç olarak tanzim edilmemiştir. 3. Konferans esnasında tabidir ki, konuşmalar irticali olur. Bundan dolayı bazen aynı veya benzer cümlelerin tekrar edildiği olmuştur. 4. Kitaptaki başlıklar
30.55 TRL 47 TRL
Tükendi
Kıymetli okurlarımız Prof. Dr. Yusuf Karadavî hocamızın konferans serisi olarak yayınladığımız bu seti okurken aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz. 1. Bu seri farklı yerlerde yapılan konferans konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. 2. Bu seri müstakil bir telif olmadığı için kitap formatında giriş-gelişme ve sonuç olarak tanzim edilmemiştir. 3. Konferans esnasında tabidir ki, konuşmalar irticali olur. Bundan dolayı bazen aynı veya benzer cümlelerin tekrar edildiği olmuştur. 4. Kitaptaki başlıklar
30.55 TRL 47 TRL
Tükendi
Kıymetli okurlarımız Prof. Dr. Yusuf Karadavî hocamızın konferans serisi olarak yayınladığımız bu seti okurken aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz. 1. Bu seri farklı yerlerde yapılan konferans konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. 2. Bu seri müstakil bir telif olmadığı için kitap formatında giriş-gelişme ve sonuç olarak tanzim edilmemiştir. 3. Konferans esnasında tabidir ki, konuşmalar irticali olur. Bundan dolayı bazen aynı veya benzer cümlelerin tekrar edildiği olmuştur. 4. Kitaptaki başlıklar
20.15 TRL 31 TRL
Tükendi
Hz. Peygamber'in (sas) kutlu hayatı olan siyer, bir Müslüman için gerçekten çok büyük ehemmiyet arz eden bir alandır. Kulluk için yaratılan insan, bu kulluğun en ideal halini elbette peygamberlerden ve son peygamber olan Peygamber Efendimiz'den (sas) öğrenecektir. Böyle olduğu için, Kur'an'ın ve Nübüvvet mesajlarının ilk muhatapları olan sahabe nesli, Hz. Peygamber'in (sas) dünyasına ait ne varsa, bu bilgileri çok önemsemiş, daha sonraki süreçte de bunları talebeleri ve ikinci hayırlı nesil olan Tabiin nesl
48.75 TRL 75 TRL
İmam Gazalî'yi halka tanıtan hacimce küçük, lakin tesiri bakımından büyük olan eseri Ey Oğul (Eyyühe'l-Veled) olarak bilinen bu eseri, gençler ve eğitimciler tarafından her dönemde başucu eseri olmuştur. Birçok dünya diline çevrilen, UNESCO tarafından da yayımlanan Ey Oğul, Batı'da ve Doğu' da okuma rekorları kıran bir eserdir. "Müslümanın yirmi dört saati" demek olan bu kitap, ayrıca bir öğüt ve nasihatler mecmuasıdır. Bu çeşit çalışmaların tamamında olduğu gibi, İmam Gazalî'nin bu eserinin baş kısmında im
38.5 TRL 55 TRL
Kādiriyye tarikatının pîri Abdülkadir-i Geylânî'nin sohbet meclislerinde, tekke ve medresede yaptığı konuşmaların oğlu Abdürrezzâk tarafından derlenmesinden meydana gelmiş olup yetmiş sekiz bölüme (makale) ayrılmıştır. Abdülkadir-i Geylânî'nin verdiği bilgileri ilham yoluyla doğrudan Allah'tan aldığını ifade etmek için esere muhtemelen derleyicisi tarafından "gaybdan gelen bilgiler" anlamındaki bu ad verilmiştir. Nitekim müellif el-Gunye adlı eserinin başında da "fütûhu'l-gayb" tabirini kullanarak
35 TRL 50 TRL
"Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, dışarı çıkarken üstlerine cilbablarını alsınlar. Bu, onların tanınmasını ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. Allah, Gafûrdur, Rahîmdir." (Ahzab, 59). İslâmî öğretide toplum hayatının huzurunu sağlama, dinî-ahlâkî değerleri koruma ve muhtemel bazı olumsuzlukları önleme amacıyla erkek için de kadın için de çizilmiş sınırlar vardır ve örtünme bu sınırların korunması amacıyla alınmış tedbirlerden biridir.
17.5 TRL 25 TRL
Tükendi
İslami bilgilerin nasıl anlaşılması lazım geldiği hep tartışma konusu olmuştur. İslam'ın kavramlarını İslamın ruhuna uygun olarak tanımlamak ve öylece inanmak gerekir. Kitap hassas bilgileri asıllarına uygun izah etmektedir. Tevhidin anlamı, iman, kelime-i şehadet, şehadeti bozan hususlar, toplumsal ahlak, inanç özgürlüğü gibi konu ve kavramlar yetkin bir şekilde anlatılmıştır.
21 TRL 30 TRL
Müminlikten sonra münkirlik gelirse bu hem imanımızın hem hürriyetimizin sonu olur. Zira Allah'a kulluğun terki, beraberinde başka güçlere kulluğu getirir. Çünkü Allah'tan korkmayarak O'na ibadet etmeyen insanlar, zamanla başka güçlerden korkacak, nihayet bu korku, kayıtsız şartsız itaate ve ibadete yöneltecektir.
28 TRL 40 TRL
Tükendi
Allah'ın bizden istemiş olduğu iman, canlı ve faal gelişen ve etkili yöneten ve yönlendiren bir imandır. Sahibine fayda veren iman kalbe ekilip burada gelişen, büyüyen ve aydınlatan imandır. O kendi ziyneti ile kalbi süsler ve onu tamamen sararak doldurur. Kendi nuru ile müminin içini ve dışını aydınlatır. Gölgesi ile kuşatır. Onun için her an güzel ürünler vermeye devam eder... Peygamberler, Allah dostları, salih ve sadık mü'minlerin yaşadığı bu hakiki iman salih amelleri intaç eder. Davranışlarınız, hayat
21 TRL 30 TRL
Gün gelmiş, ülkemizde acı küfür rüzgarları estirilmiş ve insanımız bu imandan koparılmak istenmiştir. Korkunç bir yalan ve aldatma kampanyası açılmış, ülkemizin gerilemesinin bu iman bağından olduğu söylenmiştir. Beceriksiz devlet adamları, kendi aptallıklarını örtmek için bütün suçu bu imana yüklemişlerdir. Ve milletimiz bu imanı bırakmadıkça ülkenin ilerlemeyeceğini savunmuş, bu hezeyanları adeta sistemleştirmişlerdir. Bütün bu yalan ve aldatma kampanyaları, insanımızın kalbinde kökleşmiş olan imanı söküp
24.5 TRL 35 TRL
Tükendi
Peygamber Efendimiz ümmetini çok seviyor; ama O'nun sevdiği bir insanda görmek istediği bazı özellikler var. Peygamberimiz'in bizleri daha çok sevmesini istiyorsak, O'nun istediği gibi bir insan olmalıyız. İşte bu küçük eserde Peygamberimiz'in sevgisini kazanabilmenin yollarını göstermeye, O'nu anlatmaya çalıştık. Her bir konuyu Sevgili Peygamberimiz'in hayatından bir hatıra ile canlandırdık. Bu özellikleri taşıyan bir insan, bu gün nasıl davranır, bunun örneklerini vermeye çalıştık. Ümid ederiz ki beğenir
23 TRL
Tükendi
Bizler, gelmiş geçmiş peygamberler içinde "ümmetine en düşkün" bir Peygamber'e ümmet olduk. Bu nimetin hakkını verebilmek için de, gelmiş geçmiş ümmetler içinde "peygamberine en düşkün ümmet" olmamız gerekiyor. Kıyamet gününde bütün insanlar Allah'a karşı işledikleri hataların ve günahların derdiyle kıvranırken, bunun bir istinası olacak. İnsanların en güzeli olan sevgili Peygamberimiz Cenâbı Hakk'a hep şöyle yalvaracak. "Ümmetî! Ümmetî!" "Ya Rabbi benim ümmetimi bağışla..." Allah Resulü'nün bu duasını Cenâ
7 TRL
Tükendi
Bil ki bütün akıl sahiplerinin hedefi, mutlaka sevap yurdunda (cennette) Allah Teâlâ ile buluşup O'nun cemâlini doya doya seyretmektir. Allah Teâlâ'ya ulaşmaya ilim ve amelden başka bir yol yoktur. ilim ve amelde devamlılığı sağlamak ise, ancak bedenin sıhhat ve selâmetine bağlıdır. Bedenin selâmeti ise, ancak gıdalarla mümkün olur ve vakitlerin tekrar etmesiyle ihtiyaç olan kadarını o gıdalardan yemekle sağlamr. Işte bu yönde selef-i salihinden bazıları şöyle demiştin "İnne'l-ekle mine'd-din / Şüphesiz ki
11 TRL 20 TRL
Tükendi
Kardeşim! Allaha yakarışta bulunmanın en güzel vakti, insanlar uyurken, varlık alemi sessizliğe bürünmüşken ve gece yavaş yavaş perdelerini kaldırmışken Rabbinle başbaşa kaldığın vakittir. O zaman kalbini feyze hazırlar, Rabbini hatırlarsın. Rabbinin yüceliğini göz önünde canlandırırsın. O anda ısrarla dua eder ve mağfiret dilemeye çalışırsın.
21 TRL 30 TRL
Ben Ramazan'ım... Karanlık kalplere bir sabah vakti nurlar yağdırırım. Şaşkına dönmüş nefislerdeki ruhları arındırırım. Müslümanca bir hayat sürdüğü günlerde izzetli bir şekilde dünyaya hükmeden bir ümmetin, aynı yola tekrardan girebilmesi için takvâyı rehber kılarım. Ben Ramazan'ım... İsyan ettiği Rabbi'ne olan utancından, bir gece âsi kulların gözlerinden akan yaşlarım. Rahmân'a özlem duyan kulların, rızâsını kazanabilmek için etmiş oldukları secdeyim. Ebedi kurtuluş sâhillerine vuran îmân dalgalarıyım
42.25 TRL 65 TRL
Tükendi
Beni Mele-i ‘Alâ'ya yükselt ve orada gezdir. Kalplerimize en yüce mânâları nakşet. Beni tüm günahlarımdan arındır. Kötü fiillerimi iyiliklere çevir. Kalp sükûnetimi bana geri getir. Takva azığı bitmek üzere... Benden, "başka bir ben" meydana getir. Öyle ki Cennet'ten başkasını arzulamasın. Kalbime bir an olsun Allah'a yakınlık lezzetini tattır. Kalbime emniyet ve güven hissini lütfet.
26 TRL 40 TRL
Tükendi
Senenin tüm aylarını eğlence ve gaflet ile geçirdin. Ne Muharrem ayına ihtiram gösterdin... Ne Receb ayına... Haklarını îfâ etmedin. Oruç ayı olan Ramazan'ın tamamını oruçlu geçirmedin. Zi'l-Hicce'nin ilk on gecesi ise gelip geçti... Ne geceyi ibadetle geçirdin ne de Hacı olup ihrama girdin. Peki, günahlarının affı için geceleri... Pişmanlıktan akıttığın bir gözyaşın var mı? Sen şimdi yeni yılı tövbe ile karşılıyorsun... Umulur ki bu tövbenle geçmişini temizlersin.
26 TRL 40 TRL
Tükendi
Toplam 216 kayıt bulunmuştur Gösterilen 40-60 / Aktif Sayfa : 3