Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 14 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Elinizdeki kitap, emekli bir asker olan Halife Hafter’in beklenmedik bir şekilde Libya’nın başkenti Trablus’a yönelik başlattığı saldırının bilinmeyen yönlerini aydınlatmaktadır. Trablus’a yönelik bu saldırının hazırlığı, bölgesel ve uluslararası çapta aldığı güçlü destekle, kandırmaca taktik ve yöntemlerle gizlice yapılmış olup Libya’nın, silahlı milis kuvvetlerinin birbiriyle çatışmalarının, devlet kurumlarının çökmesinin ve Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin inisiyatif alamamasının yol açtığı kaos ortamı da s
150 TRL 250 TRL
Tükendi
"Türkiye'de Tek Partili Yıllar" ile çizilen bu panorama Türkiye'nin bugününü değerlendirme açısından geçmişin karanlıkta kalmış yönlerine ışık tutan bir projeksiyondur 1923-1950 arası ortalama çeyrek yüzyıllık bu dönem. İstiklal mücadelemizin üç yıllık "kurtuluş" aşamasından sonra bir "kuruluş" dönemidir Bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi tek partili bir siyasetin işlemesidir. Seçkinci tabularını aşıp açık yüreklilikle ifade etmeliyiz ki bu aşama doğal olarak pek çok sorunu beraberinde getirmiştir.
140 TRL 200 TRL
Tükendi
Alpaslan ve Osman Gazi FB'liydiler, Bill Gates ve Michael Dell de! FB'lilik tarihin derinliklerine kök salan farklı bakıştır. Büyük İskender'den Fatih Sultan Mehmet'e, Henry Ford'dan Mark Zuckerberg'e kadar, siyasî/iktisadî liderlerin hepsi FB'lidir. Fakat bunlardan sadece CimBom'luluğa terfi edebilenler uzun ömürlü yapıların kurulmasına önayak olabildi. Farklı bakış, cemiyetçi bakışla bütünleşmeden kurumsallaşamıyor. Doksan dakika ayakta kalabilen, yani kurdukları yapıların bir tür imparatorluğa dönüştü
26.52 TRL 39 TRL
Tükendi
Küresel güçlerin ve onlarla işbirliği içindeki uzaktan kumandalı yönetimlerin uygulamalarıyla ilgili yorumlar ve tespitler yerine göre ?komplo teorileri" olarak niteleniyor. Son dönemde bu kavramın çok yaygınlaşması sebebiyle emperyalist politikalarla ilgili tespit ve yorumların birçoğuna şüpheci bir şekilde yaklaşıldığını söyleyebiliriz. Fakat komplo teorileri adından da anlaşılacağı üzere birer kuramdan ibarettir ve herhangi bir politikanın üzerindeki örtüyü kaldırarak onun görülmesini sağladığını iddia e
36.4 TRL 56 TRL
Tükendi
Kendine has fikir metoduyla sonraki nesiller üzerinde derin izler bırakan meşhur tarihçi, sosyolog, filozof ve devlet adamı İbn Haldun, bu eserinde, bir kurum olarak devleti ele alıyor ve pek çok siyaset teorisyeninin değinmediği konulara açıklık getiriyor.
17.68 TRL 26 TRL
Tükendi
Nasıl Bir Devlet?, Müslüman toplumların siyasî hal-i pürmelâlinin ustaca ve yakın plan bir analizi değil sadece. Aynı zamanda bir eyleme davet Kitap, İslamın siyasetle ilişkisine yeni bir gözle bakmaya zorlayacak sizi. Ama aynı zamanda, çıkıp İslam dünyasını değiştirmeye de ikna edecek.
23.12 TRL 34 TRL
Tükendi
Yapılan düzenlemelerle yerel yönetimler, daha etkin çalışan, şeffaf, hesapverebilen, çoğulculuğu esas alan ve katılımcı kurumlar haline getirilmiştir. Artık, yerel yönetimler, hemşehrilerini yönetim sürecine katarak sivil inisiyatifleri, yurttaş girişimlerini, gönüllü teşekkülleri, meslek odalarını, sendikaları ve akademik kuruluşları yönetimin paydaşı olarak görmek durumundadırlar. Bu anlayış doğrultusunda hazırlanan eser yerel yönetimlerin yeniden yapılanması konusunda önemli katkılar sağlayacaktır.
29.92 TRL 44 TRL
Tükendi
Bu ülkelerin silahlı kuvvetleri, siyasetin temel paradigmasını yani "oyunun kurallarını" bizzat tayin edecek bir konumdadır." Yönetmeden Hükmeden Ordular, 'iktidar' denildiğinde "Sadece" Bakanlar Kurulunun gelmediği üç Akdeniz ülkesini inceliyor. Kitap, Türkiye, Mısır ve Cezayir ordularının siyasal sistem içinde sahip oldukları ayrıcalıklı pozisyonu koruma ve yeniden üretme araçlarına "zoom" yapıyor. Mısır ve Cezayir'in deneyimleri; kışlasından 'gerektiğinde' çıkan ya da her an için çıkabilme ihtimali ola
11.02 TRL 15.74 TRL
Tükendi
Gazali´nin önemli siyasi çalışmalarından biri olan elinizdeki kitap, Selçuklu Sultanı Melikşah´ın oğlu Sultan Muhammed Tabar´a hitaben yazılmıştır. Kitap, devrin sultanına seslenir ve ona öğütler verir. Allah´ın sıfatlarını özlü biçimde anlatarak başlayan kitapta, yöneticide bulunması gereken özellikler, devlet yönetiminde nasıl bir yol izlenilmesi gerektiğine dair açıklamalar ele alınarak, tarihten örnekler verilir.
21.76 TRL 32 TRL
Alimlerimiz, yaşadıkları çağlarda, ibadet ve günlük yaşantılarında toplumun her kesimine kılavuzlık ettikleri gibi, siyaset alanında da onlara öncülük etmiş, toplumsal refah ve mutluluğu sağlayan bir devlet yönetiminin temel prensiplerini ortaya koymuşlardır. Onlar zaman zaman bizzat devletin çeşitli organlarında da aktif olarak yer almış, düşünce, görüş ve uygulamalarıyla siyasetin sağlam kriter ve değerini belirlemişlerdir. İslam düşüncesinde insanın toplumla ilişkilerini inceleyen ilk alimlerden olan Ma
21.76 TRL 32 TRL
Tükendi
Performans yönetiminin tüm kamu kurumlarında zorunlu olmasına yönelik hukukî düzenlemeler, stratejik planlama için de benzer mecburiyetleri beraberinde getirmektedir. Kamu yönetiminde etkinlik ve verimlilik artırmaya yönelik çabaların bir sonucu olan "Stratejik Planlama", ya da daha geniş ifadesi ile "Stratejik Yönetim Modeli" de, aynı pratik anlatım tarzı ile bu kitapta ayrıntılarıyla açıklanıyor.
17.68 TRL 26 TRL
Tükendi
İki türlü siyaset vardır. 1- Zulüm ve işkenceye dayalı siyaset 2- Adaleti emreden, insanı yaşatan ve ayakta tutan siyaset Adaletle yürütülen siyaset tarzında en iyi vazifeyi yapmak için çok önemli tedbirler almak gerekir. Zulüme dayanan siyasete karşı, hakkı tavsiye etmek ve uygulamak siyasetçinin ve idarecinin işidir. Bu eserde siyaset nedir? Nasıl yapılmalıdır? Liderde aranan vasıflar nelerdir? İdarecilerle idare edilenler arasındaki münasebetler nasıl olmalıdır? Devletin temelini teşkil eden esaslar nele
39 TRL 60 TRL
Tükendi
Bir toplum için hukuk devleti, o toplumun inanç devleti´dir. İnanç devleti, adı ve özellikleri ne olursa olsun, bir toplum hangi inanca sahipse, o toplumun devletinin de kurumsal ve hukuksal olarak o inancın gereklerine uygun biçimde şekillenmesi ile oluşur. Eğer toplumun inancına uygun bir devlet kurulursa, devlet toplum tarafından benimsenir ve bu ikisi barış içinde bir arada yaşarlar. İnanç devletinde ise sevgi iktidarı esastır. İnanç devletinin temel niteliklerini ise şöyle sayabiliriz: Devletin hukuks
16.85 TRL 25.93 TRL
Tükendi
Toplam 14 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1