Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Zorlukları Aşarken ;3 Cilt Takım
Kastamonu'nun köylerinden birinde doğmuş bir Anadolu çocuğunun zorlukları aşarak zirvelere nasıl tırmandığını bütün safhalarıyla öğrenebilmek için bu kitap güzel bir fırsat... Eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Zorlukları Aşarken adlı üç ciltlik kitabında hayatını ve hatıralarını anlatmış. Fakat bu kitap ile sadece Altıkulaç'ın hayatını değil, onun şahit olduğu çok önemli olayları da öğrenme fırsatı buluyorsunuz. Mesela 12 Eylül meselesi... 12 Eylül sonrası kılık kıyafet meselesi... Yakın tarihim
90 TRL 120 TRL
 %  35
Öksüz Çocuklar Galerisi
Hafıza-i beşer nisyanla maluldür.­­­­­­Bu sözü biliriz de mazinin derinliklerinde saklı olan hazinelerimizi çoğu kez hafızalarımızınnisyana mahkum faniliğine bırakırız. Oysa maziden kalanlar ve onlardan ışıldayan tedailer geleceğimizin uçsuz bucaksız yollarında anlamlı durak işaretleri, her halükarda yanmaya devam eden kandillerdir. Nurettin durman elinde kandil taşımayı seviyor, ve bunu çok iyi beceriyor... Nurullah Genç Durman, bir dönemin öne çıkan ve hep önde giden isimlerini ve onlarla ilgili
16.25 TRL 25 TRL
 %  35
Savaşın İnsanları
Dünya Suriye'deki savaşa bir çözüm arıyormuş gibi duruyor ancak kimsenin gerçekten bir şey yaptığı yok. İnsanlar ölüyor! Han Tumam cephesinde kuzeninin ölü bedeninin sinekler tarafından didik yendiğini görenler, İsrail işgalinden kaçarak Suriye'ye yerleşen, on yıllar sonra silahlanıp muhaliflere karşı savaşan Filistinliler, çocuklarının bedenlerini ölü kuşlar gibi sokaklardan toplayanlar, bebeklerini kimyasal gazlı saldırıda kaybedenler, ticaret durmasın diye tırlarını kuşatma altındaki şehirlere sokm
18.2 TRL 28 TRL
 %  35
Demir Gelincik
Geçmedi Büyüyünce geçer denilen her ne ise Bize hep masal anlattılar Geçer büyüyünce
16.25 TRL 25 TRL
 %  35
Okuma Serüveni
Okumak bu hayatı, salt seyircisi olduğumuz, akışını izlediğimiz, şu veya bu hedeflere koşulduğurnuz ve çoğu kez tükenmesini beklediğimiz ve artık telafi etme şansına sahip olmadığımız hayatımızı yoğun-laştırır. Edilgenliği bükerek hayatın karşısında bir seyirci olmaktan bizi kurtarır.Vakit ya da para... Bunların bahaneler olduğunu hepimiz biliyoruz. Oysa sıradanlaşmaya karşı direnmek zorundayız. Geriye dönüp baktığımızda bir çölün boşluğuyla değil, bir serüvenin yoğunluğuyla ürpermeli yüreğimiz.Hayat aldırı
13 TRL 20 TRL
Tükendi
 %  35
Sarıldığım Soğuk Bir Ceset
Usta yazar Ali Haydar Haksal. bu kitabında birbirini tamamlayan altı öykü ile aile kavramına kadının, erkeğin ve çocuğun gözüyle bakar. Dağılan aileler, dul kalan kadının psikolojisi, erkeğin evden kopuşu, çocuğun hassas dünyası derin tahliller ve akıcı bir anlatımla işlenir. Ailenin her bir üyesinin ruh durumu için ben anlatıcıları konuşturan yazar, çoklu bakış açısıyla zihnimizde yeni pencereler açar.
14.95 TRL 23 TRL
 %  35
Şiirin Bencilliği
Edebi eserdeki bilgi özeldir, elmas kıymetindedir. Şiirdeki bilginin ''nesnel tanıklığı'' vardır. Her türlü yancılıktan arınmış bir bilinçle var olanı, insana ve insanın evrensel değerlerine zarar veren durumları biz sanat eserindeki özel bilgiyle görebilir ve engelleyebiliriz. Sanat kötülüğe duvardır. Her nesil kendi zaman dilimi içinde bu duvara bir taş koymakla yükümlüdür. Bunu siyaset için yapmaz, çıkar için yapmaz, ideoloji için yapmaz. Bunu insanı, insani değerlerin içinde kalarak yaşatabilmek için Şi
19.5 TRL 30 TRL
 %  30
Arap Edebiyatında Edebi Tenkit
İnsanoğlu, fıtrî olarak hoşlandığı şeyler hakkında güzel, iyi, hoş, zarif; hoşlanmadığı şeyler hakkında da kaba, kötü gibi bir takım değerlendirmeler yapmaktadır. Bu özellik her millettin mensuplarında sade ve basit bir şekilde var olmuştur. En genel anlamıyla tenkidin başlangıç tarihini, insanlığın yeryüzünde sahne alış zamanından itibaren başlatmak mümkündür. Edebî tenkidin tarihini ise, duygu ve düşüncelerin birer ifâde biçimi olarak şiir ve nesrin her millette var olduğunu düşünürsek çok gerilere götüre
24.5 TRL 35 TRL
 %  35
Salaş
Osman Koca; roman, öykü, inceleme, çeviri, deneme ve çocuk edebiyatı sahasında verdiği eserlerle hafızalarımızda yer edinen mümbit kalemlerden biri. Hikâyelerinin yanı sıra kuramsal ve tematik metinler de kaleme alıyor. Öykü evreninde her kesimden tip ve karakter mevcut. Olay, olgu ve tema dünyası çok renkli. Öykülerinde yüzeyde görünen ironi, belirli bir düşüncenin kökleriyle bağlantılı olmakla birlikte klasik, gotik ve fantastik edebiyatla da güçlü bağlar kuruyor. Dile olan hâkimiyeti, sözcüklere yeni anl
16.9 TRL 26 TRL
 %  35
Boz Atlı Hızır
Elime bir kitap geçmeli ki! Hedefe giden ok gibi. Elime bir kitap geçmeli ki! Yelelerinden tutup gazalara süreyim. Elime bir kitap geçmeli ki! Atıma eyer, yoluma rehber, göğsüme kalkan, hasmıma tırpan olsun
11.7 TRL 18 TRL
 %  35
İbn Teymiyye;Olgu İle Algı Arasında
Olgu ile Algı Arasında İBN TEYMİYYE Küreselleşmenin artık konuşulmadığı, tüm kültürlerin bir şekilde akışkan kategoriler olarak birbirini etkilediği, dönüştürdüğü varsayılan XXI. yüzyılda İbn Teymiyye gibi bir şahıs merkeze alınarak İslam'ın bir şiddet dini olarak kodlanması, din olarak İslam'ın çoğulcu toplum teorilerinin varlığına imkân vermediği iddiası gibi daha başından tartışmalı, ön yargılı, hatalı yaklaşımların olduğu günümüzde, bu iddiaların niteliğinin tespiti önem arz etmektedir. Bu noktada Batı'
16.9 TRL 26 TRL
 %  35
Bana Baharlar Getir
Bana baharlar getir. Toprağın altında 'biz' diye sakladığın Mevsimi hiç gelmeyen Gün yüzüne dönmeyen Adı sen Kökleri ben. Bana baharlar getir Ben buradan gitmeden.
8.45 TRL 13 TRL
 %  35
Portakal Kızım
 %  35
Gelevera Deresi
Nisan ayının yirmisine gelinmesine rağmen İç Anadolu'da dayanılmaz bir ayaz hakimdi. Kaymakam yanına müdürünü almış, Güzelyurt Köyü'ne gitmekteydi. O sırada muhtar da son hazırlıklarını tamamlamaya uğraşıyor, bir yandan gelenleri hoşlarken öte yandan gençlere emirler yağdırıyordu. Her sene gurbetteki köylüler bu zamanda davet edilir geniş çaplı bir katılım ile mevlit okutulurdu. Bu muhtarın adeta seçim sigortasıydı. Kitleleri bir araya getirdiği, sosyalleştirdiği bir etkinlikti. Yıl boyunca dedikodusu civar
16.25 TRL 25 TRL
 %  35
Sirac Hocamıza Bir Demet Hüsn - ü Nazar
Bir muallim düşünün ki, mesleğine aşık olmuştur. Kendisini İslâm'ın, Kur'ân-ı Kerîm'in, Sevgili Peygamberimizin ve sünnet-i seniyyesinin öğretilmesine adamış, Yüksek İslâm Enstitüsü ve Hukuk Fakültesi olmak üzere iki fakülteyi bitirecek derecede akademik başarıya, Tefsîr ve Kıraat ilmi alanında özgün eserler yazacak kadar ilmî birikime sahip olmakla beraber muallimlik sevdasıyla yanıp tutuşmuştur. Sirac Hocamızın Kur'ân-ı Kerîm'e ve onun tilâvetine gösterdiği hassasiyet, Kur'ân'ı aşk ve vecd ile tilâvet etm
17.55 TRL 27 TRL
 %  35
Ra'dan Düşenler
Hep kendi yaralarımdan baktım dünyaya, bu yüzden kırık bir pencere gibi yer etti yüreğimde; kendi omzunu öpen kadınlar gördüm, kendi yaralarını saran insanlar, kendi başını okşayan çocuklar... Dünya bu yüzden kırık bir pencereden bakıyormuşum gibi göründü gözüme; her şey yarım bırakılmış, görüntüler birkaç kare eksikmiş gibi. Kupkuru toprağa yağmur yağdığında nefesimi kesen o toprak kokusunu alamıyorum artık. Her şey kendisi olmayı unutmuş; çünkü dünya giderek eksiliyor.
19.5 TRL 30 TRL
 %  35
Safahat ( 7 Kitap - Kutulu );Osmanlıca, Latinize ve Günümüz Türkçesi
1 - SAFAHAT (Safahat 1. Kitap) 2 - Süleymaniye Kürsüsü'nde (Safahat 2. Kitap) 3 - Hakkın Sesleri (Safahat 3. Kitap) 4 - Fatih Kürsüsü'nde (Safahat 4. Kitap) 5 - Hatıralar (Safahat 5. Kitap) 6 - Asım (Safahat 6. Kitap) 7 - Gölgeler (Safahat 7. Kitap)
97.5 TRL 150 TRL
 %  35
Sultan Melikşah
Babasının vefatından sonra saltanat, dokuz büyük ve küçük kardeşi arasından ona mukarrer oldu. Nizâmü'l-mülk'ün isabetli görüşü, etkili azmi, çabası ve işbilirliği neticesinde mülk ona verildi. (Reşîdüddîn-Camiü'd-Tevârih) Melikşah, kahreden, zabteden, çevik, kıvrak, kahraman ve adil bir padişah idi. Padişahlığa ve saltanata layık vasıarın hepsiyle süslenmiş idi. (Cüzcânî-Tabakât-ı Nâsırî) Selçuklu Devletinin baharı, onun saltanat dönemi idi. Güzel bir yüze, takdir edilmiş bir ömre ve dünyada eşi ve benzeri
29.25 TRL 45 TRL
Elinizdeki bu divandaki şiirleri henüz medrese talebesi iken kaleme alımaya başladım. O sırada yaşım yirminin altında idi. Bu dönemin şiirleri daha çok klasik şiirlerin diline yakındır. Bu nedenle bu dönemin şiirlerinde fazla miktarda Arapça ve farsça kelimler yer almıştır. Otuzlu yaşlardan sonraki şiirlere gelince bunlar daha sade bir dille yazılmıştır. Bu çerçevede kullanılan dilde Arapça ve farsça kelimelerin sayısı bir hayli azalmıştır. Ancak şekil bakımından şiirlerin tamamına yakını klasik vezin ve ka
19.5 TRL
 %  35
Arta Kalan
Tuli emel ocağından kelimeler çıkardım ellerim ondan siyah efendim ulu çarşıların büyük gövdeli çınarlarıdır adını anmanın serinliği Ağzıma almak korkarım günah mı efendim ya bu şerha şerha yükselen yakarak ne varsa gönlümden kopan bir ah mı efendim
16.25 TRL 25 TRL
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1