Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 13 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
39 TRL 60 TRL
Tükendi
Karz-ı hasen Allah (c.c.) rızasını kazanmak maksadıyla, herhangi bir menfaat beklemeksizin ihtiyacı olan kişiye verilen borcu ifade etmektedir. Yöntem dünden bugüne Müslümanların sıkıntılı dönemlerinde birbirlerine yardım etmelerine, dertleriyle hem dert olarak karşılıklı muhabbetlerinin artmasına vesile olmuştur. Karz-ı hasen; ihtiyacı olan Müslümanların faiz gibi İslâm'da haram kabul edilen yanlış yollara başvurmasını engelleyici bir fonksiyon da ifa etmektedir. Borç verecek kişi için ise verdiğinin kar
31.85 TRL 49 TRL
Tükendi
Mal, birey ve toplulumun sahip olduğu her türlü meta', ticaret malı, gayrimenkul (akar), nakit veya hayvandır. İbn Âbidin Şöyle demiştir: Mal, insan tabiatının kendisine meylettiği, ihtiyaç anı için biriktirilebilen şeydir. Mal olma özelliği, insanların tamamının veya bir kısmının onu mal edinmesi ile olur. Şâtıbî şöyle demiştir: Mal ile kastettiğim, mülkiyete konu olan ve uygun yoldan elde ettiği zaman sahip olanın başkasına bağlı kalmadan tasarrufta bulunduğu şeydir.
26 TRL 40 TRL
Tükendi
Mümin kişi tam bir rıza ile Allah'ın kaza ve kaderine razı olmalıdır. Allah hakkında hüsnü zan besleyip sabırlı, razı ve Allah'a itaatkâr olduğu sürece musibet, imtihan ve zorluklarının onu rabbani lütuflara ulaştıracağına inanması gerekir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi, fazlından daima ümitvar olması, ondan yardımın geleceğini umması ve Allah'ın ona bir çıkış yolu çıkaracağına inanması gerekir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah'ın rahmetinden sadece kâfir toplumlar ümit keser." Sûrenin ba
26 TRL 40 TRL
İçinde bulunduğumuz nimet ve imkânların çağımız insanları için hem bir sebeb-i sırr-ı imtihân hem vesile-i şâyân-ı şükür; özellikle de sayısız teşekküre değer emsalsiz bir lütuf ve mazhariyet olarak telakkî etmeliyiz. Kitlesel bir yönelişle bu durumu beden ve gönül gözüyle derin ve düşüncel şekilde okuyarak geleceğimiz olan günümüz nesline öğretmemiz fevkalade önem arz etmektedir.
46.8 TRL 72 TRL
Tükendi
فإن عصرنا الحاضر يشهد تطورات هائلة في مختلف العلوم والتقنيات والمنتجات، وتظهر في كل يوم مستجدات ونوازل في مختلف المجالات، بل العالم يشهد حقاً ثورة في عالم الاتصالات والمواصلات، وأنها لا تتوقف بل تزداد يوماً بعد يوم، أثرت في الأنشطة كلها، وأن المؤسسات المالية لا تكون بمنأى عن التأثر بها. ومن أحدث التقنيات التكنولوجيا المعلوماتية والرقمية وشبكاتها وتطبيقاتها، ومنها تقنية السلاسل الخوارزمية (بلوك تشين) التي تستعمل في العملات الرقمية المشفرة مثل (بتكوين) وفي غيرها، وفي أحد بحوثنا قبل ما يقرب من عامين حول هذه ال
45.5 TRL 70 TRL
Tükendi
Aslı Arapça olan kitap İslam İktisadı konusunda dilimizde önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Kitap İslam Kalkınma Bankasına bağlı IRTI- The Islamic Research and Training Instute yayını olup İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat öğretim üyesi Prof.Dr. Adem Esen tarafından Türkçeye çevrilmiştir.Eser, İslam İktisat Tarihi Çalışmaları alanındaki gelişmeleri iktisat politikası ve devletin rolü,mali kaynaklar,vergiler ve yolsuzlukla mücadele,harcama ve kalkınma,para ,piyasaların düzenlenmesi ve
30.09 TRL
Tükendi
Yüzyıllar boyu yönetimden mahrum kalan Arap Yarımadasında, doğuda Fars, batıda Roma İmparatorluklarının arasında kabile ve boylara bölünmüş olarak sosyal, siyasî, iktisadî ve dinî bakımdan istikrarsızlık hüküm sürüyordu. Mekke´de de yerleşim merkezinin yönetimi Kureyş reislerinin elindeydi. Kabileler arasında sık sık çarpışmalar başgöstermekte ve müttefik güçlerin varlığında çatışmalar bütün bölgeye yayılmaktaydı. Kabileler arası ortaya çıkan kan davaları ise yıllarca süren bir mezalime dönüşmekteydi. İşgal
49 TRL 70 TRL
Tükendi
Fıkıh ilminde, para ve para mübadeleleri ilk devirlerden itibaren değişik açılardan tartışılmıştır. Para mübadeleleri, daha yaygın güncel adıyla forex döviz işlemleri, bilişim teknolojisinin gelişimine paralel olarak büyük bir değişim ve gelişim göstermiştir. Döviz kurlarının dalgalanmaya bırakıldığı 1973 yılından itibaren piyasalarda vadeli döviz işlemleri uygulanmaya başlanmış, bugün birçok farklı uygulama ortaya çıkmıştır. Günümüzde döviz alım satım işlemleri spot ve türev (vadeli) olmak üzere başlıca ik
60 TRL
Tükendi
Elinizdeki kitap üç temel konu üzerinde yoğunlaşan on ayrı çalışmadan oluşuyor. Başlığının da yansıttığı gibi bu konular İslâmî İktisat, İktisat ve Değerler Dünyası ile Modernleşme meselesinden ibaret.Kitaptaki çalışmaların beşi, İslâmî İktisat konusuyla ilgili. Bu çalışmalarda nispeten yeni ve revaçta bir çalışma alanı olan İslâmî İktisadın metodolojisi, tarihsel boyutu, teorik meseleleri ve uygulamaya ilişkin bazı yönleri irdeleniyor. İktisadın ahlâk ve değerler dünyasıyla ilişkisi bu kitaptaki iki çalışm
50.4 TRL 72 TRL
Tükendi
Bu kitap, İslamın ekonomik ilkelerini ve kurallarını izah etmek ve günümüz meselelerine uygulanabilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlandı. İslami ekonomi sisteminin bir çerçevesini sunması, aynı zamanda İslami ilimler, özellikle ekonomi bilimleri öğrencilerine kaynak ve ders kitabı olarak hizmet vermesi için, uzun zamandır konuyla ilgili makaleleri tek cilt olarak bir araya getirme ihtiyacı duyuyordum. Profesör Hurşit Ahmete benim yapabileceğimden daha iyi bir şekilde, makaleleri bir araya getire
78 TRL 120 TRL
Tükendi
Prof. Abdulaziz Duri'nin, kendi türünün Türkçedeki ilk örneği sayılabilecek olan bu eseri, İslam Dünyası'nın adeta metruk halde olan "İktisadi Tarih"inin genel bir haritasını çizerek konuya duyulan "acil" ilk bilgi ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. İslam'ın getirdiği yeni ilke ve değerlerin, iktisadi, sosyal ve siyasi hayata, ilişkiler, kurumlar, statüler ve dengeler şeklinde nasıl ve ne ölçüde yansıyabildiğini; teorik ilkelerin sosyo-ekonomik realiteyle giriştiği diyaloğun yol açtığı oluşumlar, açıl
27.3 TRL 39 TRL
Tükendi
Bütün dünyada İktisat biliminin müstakil bir ilim olarak ortaya çıkışı eski sayılmaz. Genel İktisat, günümüzde pek çok ana dallara ayrılmış ve hatta bu dalların bir kısmı kendi özel fakültelerinde okunur olmuştur, İslâm iktisadı da kendi özel nitelik ve yapısı ile müstakil bir ilim olma yolundadır. İslâm iktisadı, fıkıh (İslâm hukuku) gibi ilk İslâmî dönemde bağımsız bir ilim olarak ortaya çıkamadığından ve hatta onun müstakil olarak ortaya çıkışı günümüze kadar geciktiğinden ona âit konular ve meseleler,
5.6 TRL 8 TRL
Tükendi
Toplam 13 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1