Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 311 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Sîbeveyh, Arapça dilbilgisi alanında bize ulaşan ilk ve en kapsamlı eser olan el-Kitâb'ın müellifidir.Yaklaşık on iki asır önce yazılan eser, günümüze kadar yapılan nahiv ve sarf çalışmalarında hep ilkkaynaklar arasında yer almıştır.Çalışmamız bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır.Giriş kısmında nahiv ilminin tanımı, doğuşu, Sîbeveyh'e kadar olan tarihsel süreç ve yapılançalışmalar ele alınmıştır.Birinci bölümde Sîbeveyh’in hayatı incelenmiştir. Bu kısımda Sîbeveyh'in yetişmesi, öğrenimi,hocaları, arkadaşla
66.5 TRL 95 TRL
Tükendi
Anayurdumuz olan Orta Asya’da birçok büyük devlet kurmuş olan Türkler, aynı zamanda tarihte iz bırakmış çok sayıda hakanlar, kağanlar, hükümdarlar ve padişahlar yetiştirmişlerdir. Bunların arasında, özellikle hâlen yaşamakta olan bizler için Alparslan; ayrı bir önem ve değere sahiptir. *** Bu eser, Sultan Alparslan'ın kişiliğini anlamak adına hazırlanmış bir el kitabı niteliğindedir
21 TRL 30 TRL
Tükendi
Bir beldeyi imar etmek yalnızca mimarların işi değildir. Beldeler, o beldede yaşayanların manevi hâlleriyle kuvvetlenir, gerçek bir belde olur. Bu manevi halleri kuvvetlendirme işi, tasavvufta hizmet olarak karşılığını bulur. Gönülleri imar etmek ancak gönül hekimlerinin başarabileceği bir hizmettir. Türk kültüründe bu hizmete “fetih” denir. Zira fetih kelimesinin bir anlamı da “açmak”tır. Gönül hekimleri, gönüllerine girdikleri kimselerin kalplerini açarlar. Böylece manevi hâlleri kuvvetlendirir ve un
35 TRL 50 TRL
Tükendi
Türk Ordusunda Son Alman General: Hilmar von Mittelberger Kitap Açıklaması Osmanlı ordusunun ıslahında Alman geleneği 1835’te Helmuth von Moltke ile başlamış ve Colmar von der Goltz Paşa ile devam etmiştir. Takriben bir asır süren bu geleneğin Türk ordusundaki son temsilcisi ise General Hilmar von Mittelberger olmuştur. 1933-1939 yılları arasında Türkiye’de Harp Akademilerinde kurmay subaylarının teorik ve pratik eğitimlerinde önemli görevler üstlenen von Mittelbeger, Türk ordusunun ihtiyacı olan t
37.5 TRL 50 TRL
Tükendi
98 TRL 140 TRL
Tükendi
98 TRL 140 TRL
Tükendi
Formula 1’i Max Verstappen kadar sarsabilmiş çok az sürücü var. 2015’te, henüz sadece 17 yaşındayken F1 tarihinin en genç pilotu olduktan sonra; 2016’da, Red Bull formasıyla çıktığı ilk yarışı, İspanya Grand Prix’sinden zaferle ayrılarak bu sporda yarış kazanan, podyuma çıkan ya da müsabakayı en az bir tur boyunca lider götüren en genç isim olmayı da başardı. Yarış pilotluğunu seçmek, F1’in gördüğü en özgün sürücülerden Jos ile seçkin bir go-kart yarışçısı olan Sophie Kumpen’in oğlu olarak dünyaya geldiği i
105 TRL 150 TRL
Tükendi
1210 (1795-96) yılında dünyaya gelen Akşehirli Şeyhülislâm Hasan Fehmi Efendi, ilköğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra ilim tahsili için Konya’ya gitmiştir. Konya eğitimini de başarıyla tamamlamış ve ilim için İstanbul’a yönelmiştir. O dönemde açılan Ru’ûs imtihanında birinci gelerek üstünlüğü- nü ispat etmiş ve Ayasofya Camii’nde çeşitli dersler vermeye başlamıştır. Hasan Fehmi Efendi’nin bu derslerinde göstermiş olduğu başarısı ve titizliği, şehzade Abdülazîz’in kavâid ve Arap edebiyatı derslerine
40 TRL
Tükendi
“Halkın çehresine bakıyorum. Herkes neşe içinde. Hani ya harp tehlikesi vardı?.. Hiç kimse korkuyu aklına bile getirmiyor. Herkes gülüyor, şakalaşıyor, şarkı söylüyor, ıslık çalıyor.” Cemil Süleyman’ın Bükreş ziyaretinden Yıl 1939... Avrupa’nın ve dolayısıyla dünyanın da kaderini değiştiren II. Dünya Savaşı’nın hemen öncesi... Fecr-i Âti topluluğunun en etkili isimlerinden Cemil Süleyman, Almanya’ya sipariş edilen yolcu gemilerini almak üzere gönderilen mürettebatta doktor olarak görevlendirilir. Bu vesiley
48.75 TRL 65 TRL
Tükendi
İlim dünyasında her âlimin ayrı bir yeri, ayrı bir değeri vardır. Ancak ilmî açıdan zengin bir zaman diliminde ve bereketli bir coğrafyada yaşamış, birçok ilimde söz sahibi olmuş, değerli üstadları ve talebeleriyle tanınmış ve ilmî çalışmalarıyla önemli merhaleler arasında köprü rolü üstlenmiş olan ilim adamlarının yeri ve değeri çok daha farklıdır. İmam İbni Şihâb ez-Zührî (ö. 124/742), böyle farklı ve değerli bir alimdir. İbn Şihâb ez-Zührî, Siyer, İslâm Tarihi, Fıkıh, Hadis, Tefsir İlimlerinde hatta İslâ
55 TRL 100 TRL
Tükendi
Emin Saraç Hocaefendi ömrünün büyük bir kısmında Fatih Camii'ni kendisine bir Darül Erkam olarak bilmiş ve çağımızda ilim ahlak edep yolunda yürüyecek ve bugüne önder olacak talebeler yetiştirmiştir. Umutsuzluğun hakim olduğu dönemlerde insanları Nuh'un gemisine yöneltmiştir. O adeta karanlık gecede parlayan bir yıldız olmuş ve sadece talebelerinin değil arkasından gelecek olan bir neslin yürüyeceği yola ışık tutmuştur. Biz hocaefendinin talebesi olma imkanını elde edemedik fakat ilim yolunda ufkumuzu açan
22 TRL 40 TRL
Tükendi
Abdülganî en-Nablusî hicrî 1050-1144 (m. 1641-1731) yılları arasında yaşamış; tefsirden hadise, fıkıhtan tasavvufa, edebiyattan botaniğe pek çok sahada üç yüzü aşkın eser telif etmiş; âlim, ârif, mutasavvıf, edip ve seyyah bir zattır. Şeyh-i Ekber İbnü’l-Arabî mektebinin önemli simalarındandır. Üç bölümden oluşan bu çalışmada Nablusî'nin tefsir alanındaki yaklaşımları tetkik edilmektedir. İlk bölümde Nablusî’nin yatay ve dik biyografisine yer verilerek tespit edilebilen eserleri ele alınmaktadır. İkinci böl
80.5 TRL 115 TRL
Tükendi
Antoine de Saint-Exupéry ve müstakbel eşi Consuelo Suncín Sandoval 1930'da Buenos Aires'te tanıştılar. Hemen birbirlerine âşık oldular ve kısa süre sonra evlendiler. Ancak evlilik hayatları, onları bir araya getiren her şeye rağmen, nihayetinde kaotik bir yolculuktu. Hem öngörülemez hem de talepkâr olan maceracı “Tonio”, karısının bütün ilgisini kendisine vermesini ve ona istikrar sağlamasını bekliyordu; oysa bunlar Consuelo’nun özgür ruhlu, huysuz tabiatının engel olacağı şeylerdi. Bununla birlikte, araya
75 TRL 100 TRL
Tükendi
Yunus Emre; gerçek hayatı menkıbelerin içinde kaybolsa da iyiyi, güzeli, doğruyu, inancı ve inanarak yaşamayı öğütlemek adına düşünceleri ve yaşayış tarzıyla yol gösteren, Anadolu’nun manevi aydınlanmasına büyük katkı sağlayan gönül erlerinden, kandillerimizden birisidir. Anadolu’nun Kandilleri / Yunus Emre adlı bu çalışmada onun insanı ve insanlığı huzur ikliminde yaşatacak hayatını ve çağlar ötesine mesajlar veren öğütlerini okuyacaksınız.
26.25 TRL 37.5 TRL
Tükendi
Şeyh Nasîrüddin Mahmûd (Ahi Evran); gerçek hayatı menkıbelerin içinde kaybolsa da iyiyi, güzeli, doğruyu, inancı ve inanarak yaşamayı öğütlemek adına düşünceleri ve yaşayış tarzıyla yol gösteren, Anadolu’nun manevi aydınlanmasına büyük katkı sağlayan gönül erlerinden, kandillerimizden birisidir. Anadolu’nun Kandilleri / Şeyh Nasîrüddin Mahmûd (Ahi Evran) adlı bu çalışmada onun insanı ve insanlığı huzur ikliminde yaşatacak hayatını ve çağlar ötesine mesajlar veren öğütlerini okuyacaksınız.
24.5 TRL 35 TRL
Tükendi
Nasreddin Hoca; gerçek hayatı menkıbelerin içinde kaybolsa da iyiyi, güzeli, doğruyu, inancı ve inanarak yaşamayı öğütlemek adına düşünceleri ve yaşayış tarzıyla yol gösteren, Anadolu’nun manevi aydınlanmasına büyük katkı sağlayan gönül erlerinden, kandillerimizden birisidir. Anadolu’nun Kandilleri / Nasreddin Hoca adlı bu çalışmada onun insanı ve insanlığı huzur ikliminde yaşatacak hayatını ve çağlar ötesine mesajlar veren öğütlerini okuyacaksınız.
25.2 TRL 36 TRL
Tükendi
Hacı Bektaş Velî; gerçek hayatı menkıbelerin içinde kaybolsa da iyiyi, güzeli, doğruyu, inancı ve inanarak yaşamayı öğütlemek adına düşünceleri ve yaşayış tarzıyla yol gösteren, Anadolu’nun manevi aydınlanmasına büyük katkı sağlayan gönül erlerinden, kandillerimizden birisidir. Anadolu’nun Kandilleri / Hacı Bektaş Velî adlı bu çalışmada onun insanı ve insanlığı huzur ikliminde yaşatacak hayatını ve çağlar ötesine mesajlar veren öğütlerini okuyacaksınız.
26.25 TRL 37.5 TRL
Tükendi
Akşemseddin; gerçek hayatı menkıbelerle iç içe geçse de iyiyi, güzeli, doğruyu, inancı ve inanarak yaşamayı öğütleyen; düşünceleri ve yaşayış tarzıyla örnek olup yol gösteren, Anadolu’nun manevi aydınlanmasına büyük katkı sağlayan kandillerimizden birisidir. Anadolu’nun Kandilleri / Akşemseddin adlı bu çalışmada Fatih Sultan Mehmet’in meşhur hocasının önemli özelliklerini, insanı ve insanlığı huzur ikliminde yaşatacak hayatını ve öğütlerini okuyacaksınız.
25.55 TRL 36.5 TRL
Tükendi
Azîz Mahmûd Hüdâyî; gerçek hayatı menkıbelerin içinde kaybolsa da iyiyi, güzeli, doğruyu, inancı ve inanarak yaşamayı öğütlemek adına düşünceleri ve yaşayış tarzıyla yol gösteren, Anadolu’nun manevi aydınlanmasına büyük katkı sağlayan gönül erlerinden, kandillerimizden birisidir. Anadolu’nun Kandilleri / Azîz Mahmûd Hüdâyî adlı bu çalışmada onun insanı ve insanlığı huzur ikliminde yaşatacak hayatını ve çağlar ötesine mesajlar veren öğütlerini okuyacaksınız.
26.25 TRL 37.5 TRL
Tükendi
Toplam 311 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1