Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 271 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Örnek Şahsiyetler isimli bu çalışmayla; yaşadığı dönemde insanlara ümit ışığı olmuş, çaresiz anlarında onlara bir yol gösterebilmiş, zor zamanlarda sağlam bir duruş sergileyerek insanların istikametine, kurtuluşuna ve başarısına vesile olmuş öncü şahsiyetlerden bir demet sunmak istedik. Bir şahsiyeti ele alırken, önce kim olduğuyla ilgili kısa bir bilgi verdik, ardından başından geçen ve bizlere örnek olabilecek önemli olayları aktardık. Hikmetli sözlerinden de seçmeler sunduk. Yaşanmış olayları seçerken
85 TRL
Tükendi
"Biraz sonra tüm emir ve komutanları yanındaydı. Sultan, 'Beni ayağa kaldırın.' deyince hizmetlileri, onu ayağa kaldırdılar. Sultan, konuşmaya başladı: "Oğullarım, emirlerim, komutanlarım! Kazandığımız nice zaferlerden sonra şimdi zillet içine düşmemiz şüphesiz Allah'ın takdiridir. Hakkımızda en iyisini Allah bilir. Devletimiz ve hanedanımız temelden sarsıldı, dağılma ve yok olma tehlikesi gösterdi. Düşmanımızın hareket alanı genişledi. İstedikleri gibi rahatça hareket ediyorlar. Önlerinde duran bir kuvvet
32.5 TRL 50 TRL
Tükendi
Yılın ilk ayıydı. İznik, soğuktu. Çalınan kösler ise acının habercisiydi. Süleymanşah'ın aklına gelen başına gelmişti. Gelen Porsuk Bey'in ordusuydu. Ordu, İznik girişindeki karargahâ dağıldı. Emir Porsuk ve diğer komutanlar ise maiyeti ile birlikte otağa doğru at sürüyorlardı. Onların hemen ardında bir at arabası vardı. Üzerinde ise bir tabut... Süleymanşah, her şeyi anladı. Gözleri doldu. Porsuk Bey, Süleymanşah'ın otağının önünde durdu.... Süleymanşah'a selam verdi. Süleymanşah ile birlikte otağa girdi.
32.5 TRL 50 TRL
Tükendi
"Sultan Mahmud, ordusunu savaş düzenine göre dizdi. Onları cihada teşvik etti: "Mücahitlerim! Bugün İslâm'ı yüceltme günüdür. Kâfir'e karşı şiddetli olun, onlara acımayın. İslâm ile şereflenirlerse müstesna. Şehit olmaktan korkmayın. Yüce Allah Furkân-ı Hakîm'de şöyle buyuruyor: "Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulü'ne iman etmiş ve sonra da şüpheye düşmeden Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad etmişlerdir. Bunlar sâdık olanların tâ kendileridirler." Öyleyse yüce kelama göre hareket edin.
32.5 TRL 50 TRL
Tükendi
"Manuel'in bulunduğu merkez ordu kuşatıldı. Bu kargaşada Türkmen savaşçılar ganimet derdine düşerek Bizanslıların erzak ve malzeme arabalarını yağmaladılar. İmparator Manuel, bir yolunu bulup az sayıdaki askeriyle geçitten çıkıp öncü kuvvetlerin karargâhına varabildi. Ertesi gün öncülerin ve Manuel'in az sayıdaki ordusuna, Selçuklu ordusu tekrar saldırdı. Manuel, burada bir yolunu bulup kaçmak istediyse de komutanları ve askerlerinin ayıplaması neticesinde kalmak zorunda kaldı. Fakat Selçuklu kuvvetlerine k
32.5 TRL 50 TRL
Tükendi
"Sultan, Nihâvend yakınlarında otağını kurdu ve dinlenmeye çekildi. Dışarıdan gelen gürültüler üzerine yatağından kalktı. Muhafızlara neler olduğunu sordu. Muhafızlar, Vezir Nizâmü'l-mülk'ün saldırıya uğradığını söylediler. Bunun üzerine Sultan Melikşah, otağından dışarı çıktı. Vezir Nizâmü'l-mülk, çadırına taşınıyordu. O, kanlar içerisindeydi. Onu öldürmeye çalışan kişi ise öldürülmüştü. Bu kişi bir Batini suikastçi idi. Sultan, hekimlerden bilgi aldıktan sonra Nizâmü'l-mülk'ün çadırına girdi. Onun yanına
32.5 TRL 50 TRL
Tükendi
"Ölen Moğol askerleri bir tarafa toplandı. Askerlerden adeta büyük bir tepe oluşmuştu. Berke Han, Şerefüddîn'e dönüp konuştu. "Allah Hülagu'yu cezalandırsın! Hülagu, Moğolları Moğollara karşı kışkırttı. Eğer aramızda savaş olmasaydı Moğol orduları ile tüm yeryüzünü ele geçirirdik. Moğolların birbirlerini öldürmeleri çok ağrıma gidiyor, ama Cengiz Han'ın yasalarını değiştiren bir adamdan kurtulmanın da başka çaresi yoktu. Büyük bir zafer kazandık. Bundan sonra Hülagu, hiçbir harekâta girişemez. Baksana ordus
32.5 TRL 50 TRL
Tükendi
Alp Arslan… Türk ve İslam tarihinin akışına yön veren sultan… Halifenin, “Dünya Hükümdarlarının Efendisi”, “İslam Ülkelerinin Sultanı”, “Dinin Parlak Tacı” diye övdüğü gerçek Müslüman, büyük devlet adamı… Malazgirt’te uğradığı yenilgi sonunda, esir değil misafir muamelesi gören Bizans imparatorunun: “Keşke onunla kardeş olsaydım…” diye hayıflandığı merhamet timsali… Müslüman Türk’e vatan topraklarının kapısını açan Anadolu fatihi… Ve Alp Arslan’a layık bir eser… Torunları okusun diye…
32.5 TRL 50 TRL
Tükendi
Bilinen dünyanın gizemlerle dolu coğrafyaları: Makedonya Krallığı, Yunan birliği ve Pers İmparatorluğu... Bunların ötesindeyse bilinmeyen bir dünya... Ve bu dünyanın fatihi olmakta adım adım ilerleyen genç ve hırslı bir lider: Büyük İskender. O, büyük filozof Aristoteles’in sadık öğrencisi, tarih sahnesinde eşi benzeri görülmemiş askerî başarılara imza atmış bir komutan ve kıvrak zekâsıyla Pers İmparatorluğu’nu dize getirmiş bir hükümdardı. Babası Kral Philip’in ardından kadim düşmanları kibirli Yunan birli
63.75 TRL 85 TRL
Tükendi
Hayalin ötesinde bir olgu var mıdır? Evet, bizce vardır. Hayalin ötesi hayatın kendisidir! Hayatta bazen öyle şaşırtıcı olaylar olur ki gerçekleşmeden önce, böyle bir şey yaşayacağımızı aklımızın ucundan dahi geçirmemişizdir. Ödüllü Yazar Murat Koçak böyle bir hayalin ötesini ustaca satırlara işlemiştir. Olay Nizamülmülk, Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ve İmam Gazali gibi önemli şahsiyetlerin yaşadığı çağda geçmektedir. Hasan Sabbah ve Haşhaşiler tarihin her döneminde ilgi çekmiştir. "Hayalin Ötesinde
45.5 TRL 70 TRL
Tükendi
“Zor zamanlarda, vatan sınırlarına koşanların, kara günler geçince ikbal ya da takdir beklemeden köylerine, basit hayatlarına dönenlerin hikâyesidir bu. Onların tek bir dileği ve vasiyeti vardır: ‘Vatan sağ olsun!’” “O mahzun yüzlü, yanık tenli delikanlılar gıpta edilecek kahramanlıkları günlük olaylar gibi basitçe yaşar; biz ne yaptık ki, der gibi şaşkınlıkla bakarlardı.” “Onlar, neye ihtiyaç duyulursa ona dönüşebilecek saklı bir cevherle sürdürürlerdi yaşamlarını; üniformalarını çıkardıklarında mütevazı b
87.5 TRL 125 TRL
Tükendi
9 Temmuz 1835'te Azerbaycan'ın Şamahı kentinde dünyaya gelen Seyit Ezim Şirvânî, kendisini vatanına adamış, gönlü Müslüman halkların geri kalmışlığıyla yanan, çok yönlü bir kişiliktir. Fuzûli'den sonra gazel üstadı kabul edilen Seyit Ezim; Irak, Necef, Bağdat, Şam gibi İslam coğrafyalarını bir bir gezmiş; iyi derecede Arapça ve Farsça öğrenmiş, yüksek İslami eğitim almıştır. Seyit Ezim o dönemde medreselerdeki ve mahalle mollalarının açtığı okullardaki eğitimin yetersizliğini görerek 1869'da yeni usulde eği
119 TRL 170 TRL
Tükendi
Dini kendi çıkarları uğrunda kullanan, halka cenneti vadedip bu dünyada zevk ve sefa içinde yaşayan din adamları İslâm toplumlarında her dönemde var olmuştur. Mirza Elekber Sâbir'in yaşadığı 19 yüzyılın ikinci yarısı ile 20 yüzyılın ilk çeyreği de bu sorunların ve çıkarcılığın var olduğu bir dönemdir. M. E. Sâbir, Seyit Ezim Şirvânî'nin 1869'da Şamahı'da açtığı, medresenin aksine yeni usulde eğitim veren; Rusça, Farsça ve pozitif ilimler gibi derslerin de okutulduğu "Usûl-i Cedit" okulunda eğitim almıştır.
70 TRL 100 TRL
Tükendi
Surları Aşarken bir fetih romanı! Amed’in, yani Diyarbakır’ın fethinin romanı… Asırlar boyunca Bizanslıların, Sasanilerin ve diğer barbar güçlerin, emperyalist imparatorlukların vahşi akınları, katliamları, işgalleri altında perişan olmuş; kurtuluş, özgürlük ve adalete susamış yerli halkın, Kürt halkının İslam orduları tarafından kurtarılışını, Kürdistan topraklarının özgürleştirilmesini anlatıyor Surları Aşarken… İşgal ile fetih arasındaki farkı anlayacaksınız bu romanı okurken… Kürt halkı yoksulluk ve ağı
35.75 TRL 55 TRL
Tükendi
Binbaşı Halil Sadi, eşi Leyla ve oğlu Yusuf. Hep iyi şeylerin olduğu bir evde mesut yaşarlar. Fakat Halil’e ulaşan celple cihanda kopan fırtına bu mesut ailenin evine de sızar. Birinci Cihan Harbi tüm şiddetiyle Osmanlı topraklarını kavururken Binbaşı Halil’e kutsal toprakları savunmak düşer. Binbaşı Halil Sadi, Cemâl Paşa komutasındaki Kanal Harekâtı için önce Şam, ardından Filistin’e gitmek üzere uzun bir tren yolculuğuna çıkar. Yolda pek çok kişiyle tanışır: Arnavut Ali Ferid, Sarı Cevdet, felsefe öğretm
41.25 TRL 55 TRL
Tükendi
Aynı denizin karşı kıyılarında iki düşman devlet: Uyruğunda bir sömürge artığı olmanın erdemine inanmış Roma ve onların hasta ruhlu maceraperestler olarak düşündüğü insanların ülkesi, kadim Kartaca... İşte bu Roma’yı yok etmeye ant içmiş Kartacalı bir general: Hannibal... O, Kartacalı büyük komutan Hamilcar Barca’nın oğluydu. Kaderi, daha küçücük bir çocukken babasının yanında savaş meydanının tozunu yuttuğunda belli olmuştu. Babasına verdiği bir söz vardı: Roma’ya duyduğu kini her daim taze tutacaktı
60 TRL 80 TRL
Tükendi
"Canım ablacığım haberin geldiği an mahallemizde bir sevinç rüzgârı esti adeta. Gülmeyen yüzler güldü. Evet, ablacığım sen gittikten sonra nedense seni hatırlarken hep ağlar oldum. Evet, nedense hep ağlıyordum. Neden? Niçin bilmiyorum ama ağlıyordum. Hele şu son gidişin var ya beni mahvetti. Haber vermeyişin beni öldürüyordu. Niçin? Niçin haber gelmiyordu? Yoksa bizi unutmuş muydun? Hayır, hayır bu olamazdı. O hâlde başına bir iş mi geldi? Allah korusun! Evet, bazen de sanki karşımdaymışsın gibi küsüyordum
58.5 TRL 90 TRL
Tükendi
Aşk Sultanı... Bizce bu ad, "Ya Rab bela-yı ışk ile kıl âşinâ meni / Bir dem belâ-yı ışkdan etme cüdâ meni" diyen, beşeri ve ilahi aşkın Sözcüsü Mehemmed Fuzûli'nin yaşamını konu edinen bir romana verilebilecek en güzel adlardan biridir. Kerbelâ çöllerinde eşinden dostundan ayrı bir hayat süren Fuzûlî, ruhundaki ilahi vergi sonucunda aşka yönelmiş, kendisini aşka adamıştır. Öyle ki aşkı bir din gibi yüce görmüştür. Bu kitapta Fuzûli'nin âşıklığı, hayatının önemli perdeleri, yapıtlarının ortaya çıkışı gibi k
52 TRL 80 TRL
Tükendi
Büyük Selçuklu İslam sancağını dur durak bilmeyen fetihler ile yaymaya devam ediyordu. Dünyada İslam sancağı altında bir birlik sağlanmaya çalışılıyordu. Bakışları keskin olan bir kartalın bu dönemlerde yetişmesi çileli bir yolculuğu andırıyordu. Büyük bir medeniyetin müjdecisi idi bu yolculuk. Yeni bir çağın başlangıcı için nice dikenli yollar döşeniyordu. Vakit dardı. Kartal, büyük bir ideal için belli eğitimlere talip olmuştu. Keskin bakışlarını daha ulvi bir yolculuk için hazırlayacak bir Atabeg’e ihtiy
65 TRL
İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde Gürcistan'da Ermeni, Yahudi, Gürcü ve Türk, farklı etnik aidiyeti olan insanların yaşadığı Ahıska'da, küçük Ömer ve Nika'nın dostlukları merkezinde yepyeni olaylar gelişir. Bu dostluklar yüz binden fazla insanın bir gecede silahlı askerler tarafından köylerinden alınıp yük vagonlarıyla Orta Asya'ya sürgün edilmeleriyle trajik bir şekilde kesintiye uğrar. 40 gün süren ölüm yolculuğu sırasında otuz bin kadar insan açlık, soğuk ve hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Salkım
109.9 TRL 157 TRL
Tükendi
Toplam 271 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1