Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 675 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
10 Saatte 37 ders Kolay Kur'an Öğreniyorum Elif-ba Renkli Türkçe Destekli
10 TRL
Tükendi
Bu kitabı yazmadaki amacımız, inanan ya da inanmayan herkesin İslam dinini derin bir şekilde düşünmesini sağlamak, kalplerinde kuşku olanları, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) risaletinin hak olduğuna ikna etmeye çalışarak sırat-ı müstakim üzere kalmalarını temin etmek ve ona en başından beri iman eden hakiki müminlerin de imanlarının artmasına vesile olmaktır. Bu sebeple, seçtiğimiz belli ayetlerden müteşekkil delilleri içeren 44 ikna edici fırsatla bu gayemizi gerçekleştirmeye çalıştık. Efendimiz, (s.a.s.) yüce
39 TRL 65 TRL
Tükendi
Varlık âlemine imtihan olmaya geldiği günden itibaren, insanoğlunu bir an yalnız bırakmayarak ona yoldaşlık yapan, bazı ruhani varlıklar mevcuttur. Bunlardan bir kısmını meydana getiren melekler, insanın iyiyi, doğruyu, güzeli bulmada yardımcısı iken, ruhani varlıkların diğer bir bölümünü oluşturan şeytânlar, insanoğluna kötüyü, yanlışı çirkini telkin etmekte, sonuç itibariyle onun kuyusunu kazma gayesini gütmektedirler. Daha önce gönderilen semavi din ve kitaplarda olduğu gibi, Kur'an ve hadislerde de, mü'
58.5 TRL 90 TRL
Tükendi
Kur’ân-ı Kerim tarih boyunca “yorumlama” olgusuyla karşılaşmıştır. İslam düşünce ekollerinden tasavvufun temsilcileri olan sûfîler de Kur’ân’ı kendilerine has bir yöntemle tefsir etmişler ve buna “işârî/tasavvufî” tefsir ismini vermişlerdir. İşârî tefsir anlayışına göre, Kur’ân’ın zâhirî anlamına muhâlif veya alternatif olmamak kaydıyla, bâtınî anlamı da bulunmaktadır. Bu işârî anlama ise keşf ve ilham sahibi olanlar ulaşabilmektedir. Kur’ân ayetlerinin tasavvufî yorumu, özellikle Kur’ân’ın belirli bir
42 TRL 60 TRL
Tükendi
Örnek kul son resûl, Peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz’in hayatı ile ilgili yayınlar içinde bu kitap üç noktada farklılık arz etmektedir: 1 “Kur’an-ı Kerim’e Göre” kaydından anlaşılacağı gibi anlatımda hemen tamamen âyet-i kerimeler esas alınmıştır. 2 Üslubu mensur şiirdir, zevkle okunur. 3 Peygamber Efendimiz’in üsve-i hasene olan hayatına ait olayların günümüze, gündemimize tuttuğu ışık yansıtılmaya çalışılmış ve esere bir tür fıkhu’s-sîyre niteliği kazandırılmıştır. Böylece Resûl-i Ekr
91 TRL 140 TRL
240 TRL 400 TRL
Tükendi
Hayatın olmazsa olmaz ilkelerini ihtiva eden kitabın olmadığı bir toplum düşünülemez. Mizan (adaletin), olmadığı yerde demir kitabı (medeniyeti) imha eder, materyalist bir sistem ortaya çıkar. Kur'ân insanı bu tehlikeye karşı uyarmak için, yanlış kullanıldığı takdirde `demir'in taşıdığı potansiyel gücü (be's), başka bir deyişle, insanın teknolojik icadının sarsıcı yıkıcı hale gelerek, bütün huzur ve saadet imkânlarını yok etmesi tehlikesine işaret etmektedir. Kitap ve adaletten yoksun bir demir, sadece kaba
42 TRL 70 TRL
Tükendi
Le Saint Coran Fransızca Kuranı Kerim Meali Hediyem Kuran Olsun
13.5 TRL 18 TRL
Tükendi
Toplam 675 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1