Anasayfa Arama sonuçları
Sonucu Daralt
Toplam 324 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Elinizdeki bu kitap; √ Günümüzde Türkçe'de yaygın kullanılan Arapça asıllı kelimeleri önceleyip Türk öğrenciyi merkeze alan ve Arapça’yı ‘başlangıç (A1) düzeyinde’ işlevsel bir metotla öğretmeye çalışan bir kitaptır. √ Arapça gibi zengin bir dilin başlangıç düzeyinde fotoğrafını çekmeye çalışan, konu akışını tamamen dilin tabii seyrine bırakıp uygulamayı önceleyen ve teoriyi sadece yeri geldiğinde ve gerektiği dozda vermeye çalışan bir kitaptır. √ Bu kitabı okuyan Arapça’nın genel fotoğrafını çekmiş olacak,
105 TRL 150 TRL
Tükendi
İslâm’ın temel kaynakları Kur’ân ve Hadis’in en güzel şekilde anlaşılması iyi bir Arapça eğitimi ile mümkündür. Klasik Arapça tahsili bu hususta asıl olmakla birlikte bunu takviye eden, yeni metotlarla hazırlanmış eserlerden de istifade etmek bazen kaçınılmaz olabilmektedir. Elinizdeki eser, bu ihtiyaçlardan birine cevap vermek için hazırlanmış bir çalışmadır. Eser, Sarf ve Nahv ile ilgili pek çok konuda test soruları içermektedir. 1700’den fazla sorudan oluşan kitabımız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bö
65 TRL 100 TRL
Tükendi
Arap dili İslâm kültür ve medeniyetinin esas dilidir. Bu nedenle Türkiye’nin kültürel ve dinî hafızasının oluşmasında önemli bir yeri vardır. Bugün yazı dili olarak kullandığımız Türkiye Türkçesinin beslendiği ana damarlarından birisi de Arapçadır. Dolayısıyla Türkiye’de İslâm dini var oldukça Arap dilinin öğretimi de var olacaktır. Bir yabancı dilin dil bilgisini bilmek, o dili öğrenmeye çalışan kişiye büyük faydalar sağlar. Zira dil bilgisi dilin mantığıdır ve öğrenme anahtarıdır. Özellikle Arapça gib
91 TRL 140 TRL
Tükendi
45 TRL 75 TRL
Tükendi
Arapçanın ses bilgisini, dil bilgisinin alt dalı olarak klasikten moderne karşılaştırmalı olarak inceleyen bu çalışma, Arapça öğretiminde fonetik unsurların da ne denli önemli olduğunu göstererek yeni bir bakış açısı sunmaktadır. (Doç. Dr. Derya ADALAR SUBAŞI) Bu eser, özellikle ülkemizde Arap Dili, Belagatı, Edebiyatı alanlarında eksik olan önemli bir boşluğu dolduracaktır. Zira asırlardan beri iç içe yaşadığımız Arapların diline, kültürüne, adet ve kültür mirasına vakıf olmakla birlikte özellikle modern ç
50.7 TRL 78 TRL
Tükendi
Bu kitabın özellikleri: • Adından da anlaşılacağı üzere burada Arapça Nahiv kâidelerini basitleştirerek daha kolay anlaşılır hale getirmeye çalıştık. • Kitapta yer alan bütün Arapça metinleri tam olarak harekelemek suretiyle, Arapça kelime ve cümle kalıplarını fasih Arapçaya uygun olarak doğru bir şekilde telâffuz etme alışkanlığını kazandırmaya çalıştık. • Hemen hemen bütün Arapça cümlelerin Türkçe karşılıklarını vererek, doğru tercüme alışkanlığı kazandırmaya çalıştık. • Kitap muhtevasını 54 ders ünitesin
87.5 TRL 125 TRL
Tükendi
Arapça öğrenmek isteyen adaylara kendi kendine Arapça öğrenme imkânı sunan elinizdeki bu eser, yaklaşık bir sene önce yayınlanmış olan Arapça'yı Sevdiren Kitap (1)'in devamı niteliğindedir. Bu yüzden yazarlar Arapça'yı Sevdiren Kitap (2)'den maksimum istifade için öncelikle Arapça'yı Sevdiren Kitap (1)'in iyice sindirilerek okunmasını tavsiye etmektedir. ARAPÇA'YI SEVDİREN KİTAP (2), konuların ele alınma biçimindeki orijinallik, sunum teknikleri ve zengin alıştırma seçenekleri sayesinde bir önceki kitapla
94.5 TRL 135 TRL
Tükendi
Elinizdeki eserin başlıca özellikleri şöyledir: • Seçilen metinlerin hem edebi güzellik taşımasına hem de talebeyi manevi yönden geliştirici olmasına dikkat edildi. • Şiirler dâhil, seçilen metinlerin sade ve anlaşılır olmasına gayret gösterildi. • Bütün metinlerin Türkçe çevirisi kitabın sonunda verildi. • Kitapta Câhiliye, Sadr-ı İslam, Emevi, Abbasi, Endülüs, Memlük, Osmanlı ve Modern olmak üzere toplam sekiz edebî döneme ait metin bulunmaktadır. • Her bir dönem, ikisi nesir, biri de şiir olmak üzer
49 TRL 70 TRL
Tükendi
Arapça harflerin Latin harflerinden farklı oluşu, sağdan sola yazılışı, harflerin kelime içerisindeki yazılışlarının değişmesi, muhatapların Arapça yazıyı öğrenme hususunda ümitsizliğe düşmesine neden olabilmektedir. Bu çalışma, sözü edilen zorlukları gidermeyi hedefleyerek hazırlandı. Ayrıca bu çalışma, Arapça öğrenimindeki ilk adımı da gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Hazırlanış tarzı ve içerik bakımından farklı bir tarzı olan bu çalışmanın, Arapça yazı alanında bir boşluğu dolduracağını ümit ediyoruz
22.75 TRL 35 TRL
Elinizdeki eserin başlıca özellikleri şöyledir: Metinler edebiyat ve medyadan seçildi. Seçilen metinlerin hem edebi güzellik taşımasına hem de talebeyi manevi yönden geliştirici olmasına dikkat edildi. Talebeye edebi metinleri sevdirmek için, şiirler dâhil, seçilen metinlerin sade ve anlaşılır olmasına gayret gösterildi. Bütün metinlerin Türkçe çevirisi kitabın sonunda verildi. Kitap haftada iki saatten on dört haftalık bir ders dönemi içinde bitecek şekilde tertip edildi. Bu sebeple on dört metne yer veril
45.5 TRL 65 TRL
İslam ilim geleneğini ve dolayısıyla daha sonra Müslümanların ortaya çıkarmış olduğu tüm ilim dallarını anlamak için Arapça dilinin önemi şüphesiz tartışılmazdır. Dile İslam medeniyetinin verdiği önemi başka hiçbir medeniyet vermemiştir diyebiliriz. Türkiyede uzun yıllar Hayreddin Karaman ve Bekir Topaloğlunun hazırlamış oldukları bu Arapça- Türkçe Yeni Kamus adlı eser ciddi bir boşluğu doldurmuştur ve doldurmaktadır.
65 TRL 100 TRL
Tükendi
Değerli okuyucular, günümüzde gerek eğitim kurumlarımızda gerekse özel dil kurslarında Arapça öğretilirken maalesef gramer derslerinde cümle tahlillerine, yani i'râba hiç yer verilmemekte veya çok az yer verilmektedir. Bugün genellikle yurt dışında bastırılan ve daha ziyade sokakta Arapça konuşturmayı hedef alan ve içinde köklü gramer konuları bulunmayan kitaplar okutulmaktadır. Bu bilgilerle belki biraz pratik kazandırılabilir, ancak ciddi Arapça metinleri çözmek bize göre mümkün olmaz. Bu arada üniversite
98 TRL 140 TRL
Elinizdeki bu kitap Arapça'ya genel bir giriş yapmakta, başlangıç düzeyindeki (A1) yapılara yer vererek bir temel atmaktadır. Kitap, bugün Türkçe'de kullanılan Arapça kelimeleri önceleyip Türk öğrenciyi merkeze almakta ve Arapça’yı işlevsel bir metotla öğretmektedir. Arapça gibi zengin bir dilin başlangıç düzeyinde fotoğrafını çekmeye çalışmakta, konu akışını tamamen dilin tabii seyrine bırakıp uygulamayı öncelemekte ve teoriyi sadece yeri geldiğinde ve gerektiği dozda vermeye çalışmaktadır.
105 TRL 150 TRL
Tükendi
Arapça Akıllı Defter, Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarının müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte, Arapça öğrenen veya öğrenmek isteyen herkesin rahatlıkla faydalanabileceği bir çalışmadır. Arapça Akıllı Defter, öğretmenlerimizin işini kolaylaştırmayı, öğrencilerimizin de Arapçayı daha kolay öğrenmelerini hedeflemektedir. Defterimiz, dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, defterimizin kenarlarına koyduğumuz renkli görseller eşliğinde Arapça kelime ve cü
29.25 TRL 45 TRL
Tükendi
Toplam 324 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1