Siyer Yayınları Uluslarası Yayın Belgesi PDF

Siyer Yayınları 2023 Atıf Bülteni

Yayınevimiz;

Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Kutlu Nebi’nin daha iyi bilinmesi, anlaşılması, tanınması, kavranması; aradaki zaman ve mekân farkları ne kadar uzarsa uzasın, O’nunla beraber yaşamanın imkânını yeniden elde edilmesini sağlamak amacı ile kurulan yayınevimiz bu eksende insanlarımızın istifade edecekleri eserleri yayınlamaya çalışmaktadır.

Yayınevimiz Siyer alanında kaynak sayılacak eserleri de okuyucularımıza ulaştırma gayreti içerisindedir. Tabakat kitaplarının en önemlilerinden biri sayılan İbn-i Sad’ın Kitabu’t-Tabakâti’l-Kebîr eseri on beş kişilik üniversite camiasından hocalarımız tarafından oluşturulan bir heyetle çevirisi yapılıp Siyer alanında çalışma yapanların istifadesine sunulmuştur. Yine el-Belâzürî’nin Fütuhu’l Büldan adlı eseri (ki buda kaynak eserler arasında sayılmaktadır.) Prof. Dr. Mustafa Fayda Hocamızın tercümesiyle Siyer okuyucularının istifadesine sunulmuştur.

Asr-ı Saadet Dünyası başlığı altında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden yüzün üzerinde İlim adamının kaleme aldığı dört yüze yakın farklı konularda Efendimiz’in döneminin en ince ayrıntılarına kadar incelendiği yirmi beş kitaplık bir seride hazırlanarak Siyer araştırmacılarının istifadesine sunuldu. Ve daha birçok eserler hazırlanmış ve hazırlanmakta. Prof. Dr. Levent Öztürk hocamızın kaleme aldığı ‘İlk Hicret Habeşistan’ eseri de Habeşistan Hicretinin 1400. Yılı dolayısı ile Siyer okuyucularının istifadesine sunulmuştur.

Ayrıca çocuklara yönelik Peygamberimizin hayatını kısa hikâyeler şeklinde anlatan on kitaplık Boyama Kitabı serisi ve Cennetle müjdelenmiş Sahabelerin hayatını içeren resimli Hikâye kitaplarıda hazırlanmış ve hazırlanmaktadır.

Yayınlarımız arasında Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın tüm eserleri de yer almaktadır. 82 il 82 Sahabî projesi ile Türkiye’nin tüm illeri ve Kıbrıs-Lefkoşa’de dâhil edilerek her ilimizde bir Sahabî Efendimiz anlatıldı. Muhammed Emin Yıldırım Hocamız tarafından anlatılan bu Sahabî Efendilerimizin hayatları kitaplaştırılarak daha geniş kitlelerin istifadesine sunuldu. En Güzel Örnekliğin En Güzel Örnekleri başlığı altında seksen iki Sahabenin hayatı 4 cilt halinde okuyucularımızın istifadesine sunuldu.

Teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda, yayınevi olarak tüm eserlerimizin e-kitap formatında hazırlayarak okuyucularımızın istifadesine sunmaktayız.

Yayınevimiz kendisine şu ilkeyi benimsemiştir: “İzlenecek ve takip edilecek yol Büyüklerin ayak izleridir.” İstikbalini köklerinde arayan, geçmişiyle bağını hep diri tutan, oradan aldığı ilhamla bugünü ihya, yarını inşa etmeye çalışan bir çizgiyi takip etmeye çalışmaktadır.